Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Edebo-Ununge 1266 14,5% 26,9% 27,3% 31,3% 7,6% 51,7% 48,3% 0,4% 1,5%
Edsbro 972 14,9% 26,4% 27,8% 30,9% 9,0% 50,6% 49,4% 1,1% 1,4%
Fasterna 900 15,0% 30,0% 29,3% 25,7% 7,2% 52,2% 47,8% 1,3% 1,8%
Gottröra - Närtuna 1032 14,3% 31,5% 33,7% 20,4% 7,1% 50,6% 49,4% 1,0% 1,6%
Hallsta Centrum 894 14,7% 18,7% 19,5% 47,2% 7,4% 44,7% 55,3% 0,9% 1,0%
Hallsta Norra 1065 20,1% 25,8% 24,0% 30,0% 8,5% 53,1% 46,9% 0,4% 1,9%
Herräng 940 9,0% 20,4% 29,7% 40,9% 5,5% 52,8% 47,2% 0,1% 2,2%
Häverö 1327 14,3% 28,5% 28,3% 28,9% 7,4% 51,4% 48,6% 1,0% 2,0%
Rimbo Norra 1462 25,3% 29,6% 23,2% 21,9% 11,9% 50,0% 50,0% 0,8% 1,5%
Rimbo ombygd 909 18,6% 30,6% 28,6% 22,2% 9,9% 53,1% 46,9% 1,1% 2,3%
Rimbo Södra 1206 20,7% 25,6% 20,1% 33,6% 8,5% 49,8% 50,2% 0,4% 0,7%
Rimbo Östra 1136 21,9% 28,5% 21,6% 28,0% 9,4% 45,8% 54,2% 0,6% 1,5%
Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra 1614 15,1% 34,0% 28,2% 22,7% 7,1% 52,0% 48,0% 0,7% 1,3%
Väddö Norra 1017 10,0% 15,6% 29,7% 44,6% 5,4% 52,9% 47,1% 0,3% 1,1%
Väddö Södra 831 9,7% 18,4% 30,7% 41,2% 4,1% 52,2% 47,8% 0,1% 1,3%
Älmsta 1406 14,7% 19,3% 25,0% 41,0% 7,5% 48,2% 51,8%   0,9%
Norrtälje Andra 17977 16,1% 26,0% 26,5% 31,3% 7,8% 50,6% 49,4% 0,6% 1,5%

http://www.val.se