Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sigtuna Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Sjudargården/Prästängen/S:t Per 1386 12,0% 36,8% 24,6% 26,6% 6,0% 48,9% 51,1% 0,7% 2,7%
2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken 1562 15,4% 34,0% 22,7% 27,8% 9,7% 47,7% 52,3% 1,1% 2,8%
3 Brännbo/Klockbacken 1606 16,9% 27,3% 23,8% 31,9% 7,9% 45,9% 54,1% 0,9% 6,7%
4 Til 1557 20,9% 37,0% 24,7% 17,4% 10,6% 49,5% 50,5% 0,8% 3,2%
5 Norrbacka/Arenberga 1478 14,8% 32,6% 21,6% 31,0% 9,1% 49,9% 50,1% 0,8% 4,7%
6 Norrbacka 1235 32,8% 33,6% 20,5% 13,1% 10,3% 46,3% 53,7% 0,8% 2,1%
7 G:a Märsta 1358 21,6% 29,7% 21,8% 26,9% 8,4% 47,4% 52,6% 0,8% 2,8%
17 Odensala 1264 15,8% 40,3% 27,5% 16,4% 7,9% 51,3% 48,7% 0,8% 1,6%
18 Lunda/Skepptuna/Vidbo 1018 16,6% 35,4% 26,7% 21,3% 7,4% 52,8% 47,2% 0,7% 1,9%
19 Norra Rosersberg/Skånela 1078 16,2% 34,5% 27,8% 21,4% 9,3% 52,0% 48,0% 0,8% 2,1%
20 Södra Rosersberg 1039 19,4% 37,4% 22,0% 21,1% 8,2% 48,7% 51,3% 0,5% 2,0%
22 Norra Sigtuna 1382 12,7% 44,3% 22,6% 20,5% 7,9% 49,6% 50,4% 1,1% 3,7%
Sigtuna Första 15963 17,8% 35,1% 23,8% 23,4% 8,6% 49,0% 51,0% 0,8% 3,2%

http://www.val.se