Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sigtuna Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Sätuna 1126 24,1% 29,5% 20,7% 25,8% 7,3% 49,6% 50,4% 1,0% 1,9%
9 Norra Ekilla/Södra Ekilla 1471 22,9% 33,8% 24,7% 18,6% 9,0% 50,0% 50,0% 0,5% 2,0%
10 Centrala Märsta 1355 24,4% 37,4% 19,6% 18,7% 7,8% 48,4% 51,6% 1,3% 2,2%
11 Ekillatorp/Märsta centrum 1641 22,6% 31,0% 21,9% 24,6% 8,3% 47,8% 52,2% 0,8% 2,9%
12 Tingvalla 996 26,7% 35,4% 24,5% 13,4% 7,6% 55,1% 44,9% 1,4% 4,5%
13 Östra Valsta 1267 24,3% 33,2% 24,5% 18,0% 9,7% 51,4% 48,6% 1,7% 4,2%
14 Norra Valsta 1214 25,1% 32,9% 21,6% 20,3% 9,4% 49,8% 50,2% 1,4% 3,5%
15 Valsta centrum 924 23,6% 37,4% 22,4% 16,6% 11,4% 49,8% 50,2% 1,7% 3,0%
16 Östra Steninge 1670 19,5% 36,6% 24,2% 19,6% 11,9% 49,9% 50,1% 1,3% 2,2%
21 Västra Steninge 1303 23,5% 44,1% 20,2% 12,3% 10,3% 50,3% 49,7% 0,8% 2,4%
23 Södra Valsta 1218 28,3% 35,4% 20,4% 15,8% 9,9% 48,3% 51,7% 0,4% 4,6%
Sigtuna Andra 14185 23,8% 35,1% 22,3% 18,8% 9,4% 49,9% 50,1% 1,1% 3,0%

http://www.val.se