Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uppsala Mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Skolparken 1124 23,9% 18,9% 17,6% 39,6% 7,9% 47,2% 52,8% 0,8% 1,9%
2 Sankt Johannes 1173 47,5% 20,2% 13,1% 19,2% 16,2% 50,7% 49,3% 0,5% 3,6%
3 Fjärdingen 1049 35,2% 21,7% 19,0% 24,1% 10,8% 47,1% 52,9% 1,5% 3,2%
4 Östra Luthagen 1079 54,5% 18,0% 9,4% 18,2% 18,5% 48,0% 52,0% 0,3% 3,3%
5 Orphei drängars plats 1033 29,8% 16,9% 18,9% 34,4% 8,6% 49,0% 51,0% 0,6% 3,2%
6 Mikaelsplan 749 19,2% 32,2% 18,6% 30,0% 5,6% 47,0% 53,0% 0,8% 1,7%
7 Linnéträdgården 726 22,5% 28,8% 23,0% 25,8% 6,2% 48,2% 51,8% 0,6% 3,0%
8 Centrum 1136 22,4% 27,4% 20,4% 29,8% 6,4% 51,1% 48,9% 0,6% 21,2%
9 Södra Centrum 1043 20,6% 29,7% 19,9% 29,7% 7,3% 47,7% 52,3% 1,0% 3,7%
10 Samariterhemmet 1210 20,7% 24,5% 17,5% 37,3% 4,9% 44,8% 55,2% 0,9% 2,7%
11 Västra Höganäs 1244 28,8% 29,3% 20,3% 21,6% 6,1% 48,7% 51,3% 0,8% 2,7%
12 Vaksalagatan-Njord 589 16,1% 22,6% 25,1% 36,2% 5,8% 46,5% 53,5% 0,3% 2,4%
13 Fålhagen-Östra Station 1228 31,0% 36,4% 17,2% 15,4% 8,1% 45,4% 54,6% 1,1% 2,5%
41 Polishuset 944 16,8% 25,6% 20,7% 36,9% 7,6% 42,6% 57,4% 0,5% 1,7%
42 Södra Svartbäcken 653 21,9% 32,3% 25,6% 20,2% 8,6% 47,6% 52,4% 1,1% 2,3%
43 Svartbäcken-Fyrishov 1259 23,7% 30,9% 21,3% 24,1% 7,5% 46,1% 53,9% 0,6% 2,4%
44 Östra Tuna Backar 875 15,5% 33,0% 29,7% 21,7% 5,9% 43,9% 56,1% 0,7% 1,8%
47 Centrala Svartbäcken 789 33,7% 41,4% 14,6% 10,3% 7,1% 46,1% 53,9% 0,4% 1,9%
48 Norra Svartbäcken 1081 16,2% 32,2% 28,2% 23,4% 9,0% 48,1% 51,9% 0,5% 1,4%
49 Tornet 1173 21,2% 34,0% 25,5% 19,3% 6,1% 50,0% 50,0% 0,6% 1,2%
50 Norra Portalgatan 667 34,9% 35,5% 19,2% 10,3% 8,1% 48,6% 51,4% 0,6% 0,4%
51 Djäknegatan 779 57,1% 24,6% 10,9% 7,3% 9,0% 49,9% 50,1% 1,7% 2,6%
52 Väktargatan 799 71,2% 16,3% 8,3% 4,3% 12,4% 44,8% 55,2% 1,5% 2,5%
53 Kantorsgatan 1067 87,4% 8,7% 2,4% 1,4% 22,4% 46,8% 53,2% 0,8% 2,9%
54 Höganäs-Väderkvarnsgatan 578 18,0% 37,2% 20,9% 23,9% 6,2% 49,1% 50,9% 0,3% 4,5%
55 Östra Höganäs 1223 37,4% 34,9% 12,0% 15,6% 8,1% 47,6% 52,4% 0,8% 2,7%
56 Södra Kvarngärdet 1120 25,7% 31,5% 21,9% 20,9% 9,7% 42,9% 57,1% 0,3% 2,1%
57 Norra Kvarngärdet 857 27,4% 41,0% 18,0% 13,7% 6,4% 46,1% 53,9% 1,5% 3,3%
91 Norra Luthagen 928 30,6% 25,0% 14,2% 30,2% 8,0% 45,7% 54,3% 1,1% 2,3%
92 Centrala Luthagen 1240 29,8% 26,9% 21,0% 22,2% 10,6% 46,4% 53,6% 1,1% 3,8%
93 Observatoriet 1233 86,1% 7,5% 1,9% 4,5% 20,4% 49,2% 50,8% 0,5% 2,6%
94 Rackarberget 1210 77,9% 17,1% 2,9% 2,1% 19,0% 52,0% 48,0% 1,0% 4,4%
96 Sydvästra Luthagen 1163 40,2% 31,7% 11,9% 16,3% 12,2% 47,0% 53,0% 0,6% 3,0%
97 Tiundaskolan 953 27,4% 32,0% 22,2% 18,4% 11,0% 48,2% 51,8% 1,2% 2,1%
99 Luthagen-Dalgatan 840 23,8% 24,8% 24,0% 27,4% 9,6% 46,2% 53,8% 1,5% 1,5%
100 Fyrisvall-Seminariet 1280 22,0% 37,7% 21,4% 18,9% 5,9% 48,8% 51,2% 0,5% 2,1%
101 Luthagen-Norra station 600 22,0% 29,7% 20,3% 28,0% 7,3% 45,0% 55,0% 1,3% 1,3%
103 Husbyborg 691 25,5% 36,2% 20,7% 17,7% 9,4% 49,1% 50,9% 0,6% 1,3%
131 Fålhagen-Vaksala Torg 1194 32,4% 32,5% 17,0% 18,1% 7,8% 46,6% 53,4% 1,1% 2,7%
132 Fålhagen-Almtuna 1164 35,5% 38,7% 14,9% 11,0% 6,8% 48,3% 51,7% 1,3% 2,9%
133 Norra Fålhagen 1142 29,0% 28,9% 21,2% 20,9% 10,2% 46,8% 53,2% 0,5% 1,8%
134 Östra Fålhagen 1136 24,5% 36,1% 23,7% 15,8% 8,9% 48,3% 51,7% 0,6% 1,9%
135 Fålhagen-Boländerna 916 31,0% 38,2% 18,2% 12,6% 11,2% 51,5% 48,5% 0,7% 3,3%
136 Norra Kungsängen 903 25,2% 39,9% 22,6% 12,3% 6,3% 48,9% 51,1% 0,9% 1,1%
137 Södra Kungsängen 1216 18,0% 36,0% 24,3% 21,7% 6,3% 47,0% 53,0% 0,9% 1,1%
187 Kåbo-Batteriparken 721 35,9% 29,4% 17,8% 16,9% 13,6% 50,1% 49,9% 1,1% 3,6%
188 Kåbo 671 32,3% 18,2% 25,5% 24,0% 15,2% 49,3% 50,7% 1,5% 3,4%
189 Kungsgärdet 812 17,5% 29,4% 29,8% 23,3% 9,0% 48,4% 51,6% 0,9% 15,5%
190 Sommarro 1271 24,6% 31,4% 21,2% 22,8% 8,1% 44,9% 55,1% 1,1% 2,5%
191 Eriksberg-Västertorg 1103 20,3% 31,0% 20,5% 28,2% 6,6% 45,9% 54,1% 1,2% 1,7%
192 Östra Eriksberg 1312 35,7% 28,3% 18,9% 17,1% 8,8% 46,1% 53,9% 1,4% 2,7%
193 Eriksberg-Marmorvägen 1160 23,4% 33,6% 22,5% 20,4% 7,8% 49,1% 50,9% 0,8% 3,3%
Uppsala Mellersta 52106 32,3% 28,8% 18,5% 20,3% 9,5% 47,5% 52,5% 0,9% 3,1%

http://www.val.se