Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uppsala Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
45 Västra Tuna Backar 1058 17,7% 30,8% 18,1% 33,4% 5,9% 45,8% 54,2% 0,7% 0,9%
46 Ärna 703 13,1% 41,4% 21,6% 23,9% 7,5% 50,9% 49,1% 0,9% 1,1%
95 Studentvägen 1096 87,5% 9,0% 1,9% 1,6% 22,9% 53,9% 46,1% 0,7% 3,3%
98 Rickomberga 1159 16,5% 30,2% 20,5% 32,8% 7,2% 43,7% 56,3% 0,5% 1,7%
102 Luthagen-Prästgårdsgatan 1249 28,3% 30,2% 19,9% 21,6% 10,1% 45,8% 54,2% 0,4% 3,1%
104 Hällby 695 40,6% 29,2% 10,4% 19,9% 10,5% 48,6% 51,4% 0,3%  
105 Östra Stenhagen 907 26,1% 29,8% 28,7% 15,4% 12,1% 46,0% 54,0% 1,1% 4,0%
106 Stenhagen-Kvarnbo 966 24,9% 36,1% 26,0% 12,9% 11,2% 46,7% 53,3% 1,2% 3,4%
107 Stenhagen-Herrhagen 623 19,4% 42,2% 26,3% 12,0% 11,7% 48,0% 52,0% 0,3% 2,2%
108 Västra Stenhagen 970 20,4% 50,1% 16,9% 12,6% 8,8% 48,1% 51,9% 1,2% 1,5%
181 Ekeby 1048 25,6% 32,8% 24,9% 16,7% 10,3% 46,4% 53,6% 1,0% 2,5%
182 Berthåga-Flogsta 1184 43,8% 18,8% 16,8% 20,7% 12,8% 49,2% 50,8% 0,9% 1,5%
183 Södra Flogsta 1267 18,9% 27,7% 29,6% 23,8% 9,9% 47,2% 52,8% 1,8% 3,3%
184 Sernanders väg östra 828 69,0% 21,1% 5,8% 4,1% 34,8% 48,9% 51,1% 0,8% 2,5%
185 Sernanders väg västra 684 96,6% 2,5% 0,6% 0,3% 58,5% 57,9% 42,1% 1,5% 1,5%
186 Västra Flogsta 1200 81,2% 12,8% 3,4% 2,6% 12,8% 53,2% 46,8% 2,0% 3,8%
194 Norra Norby 880 18,6% 27,3% 29,8% 24,3% 12,0% 49,5% 50,5% 1,0% 2,4%
195 Södra Norby 1063 14,7% 26,6% 28,0% 30,7% 9,2% 47,5% 52,5% 1,1% 2,1%
196 Västra Norby 1054 14,8% 31,1% 27,8% 26,3% 10,2% 46,7% 53,3% 0,9% 2,5%
197 Eriksberg-Håga 1176 19,7% 26,9% 22,5% 30,9% 7,2% 43,6% 56,4% 1,4% 1,4%
261 Ulleråker 782 20,3% 34,8% 19,7% 25,2% 6,6% 48,6% 51,4% 1,7% 2,7%
262 Malma backe-Valsätra-Rosendal 670 20,0% 38,4% 25,1% 16,6% 10,1% 48,8% 51,2% 1,2% 2,1%
263 Ultuna-Ulleråker 793 45,8% 31,7% 12,6% 10,0% 14,2% 43,3% 56,7% 2,1% 1,5%
264 Nordöstra Valsätra 921 18,7% 25,4% 26,3% 29,6% 12,7% 48,8% 51,2% 1,0% 4,7%
265 Valsätra-Spinnrocksvägen 764 23,4% 29,8% 21,5% 25,3% 9,7% 43,7% 56,3% 0,8% 2,5%
266 Sydvästra Valsätra 882 28,6% 34,4% 21,8% 15,3% 10,1% 50,9% 49,1% 0,9% 7,9%
267 Gottsunda-Vårdsätra 1287 17,9% 38,0% 27,9% 16,2% 11,9% 48,6% 51,4% 1,6% 1,2%
268 Norra Gottsunda 1141 32,1% 39,0% 18,8% 10,2% 9,5% 50,2% 49,8% 0,6% 5,1%
269 Gottsunda-Blomdahls väg 882 28,0% 40,0% 19,3% 12,7% 6,8% 51,7% 48,3% 0,1% 4,2%
270 Gottsunda centrum 1026 17,0% 25,8% 23,6% 33,6% 5,9% 48,6% 51,4% 1,3% 8,7%
271 Mellersta Gottsunda 918 26,0% 39,2% 22,8% 12,0% 9,0% 49,9% 50,1% 0,3% 3,5%
272 Östra Gottsunda 799 18,3% 28,9% 26,0% 26,8% 9,6% 46,6% 53,4% 1,3% 2,5%
273 Södra Gottsunda 1026 23,6% 38,1% 24,9% 13,5% 8,2% 44,9% 55,1% 0,7% 4,1%
274 Östra Sunnersta 1154 15,4% 36,7% 23,0% 24,9% 10,9% 49,8% 50,2% 1,0% 1,6%
275 Norra Sunnersta 884 30,0% 32,0% 19,6% 18,4% 14,7% 48,2% 51,8% 0,6% 2,9%
276 Mellersta Sunnersta 1143 17,8% 38,0% 25,5% 18,8% 9,0% 51,0% 49,0% 1,5% 2,6%
277 Södra Sunnersta 1082 15,9% 27,4% 29,8% 26,9% 9,2% 51,9% 48,1% 1,1% 1,5%
301 Västra Björklinge 1176 15,1% 35,5% 25,9% 23,5% 9,4% 49,7% 50,3% 0,3% 0,9%
302 Östra Björklinge 1250 20,7% 37,9% 21,4% 20,0% 10,7% 48,2% 51,8% 0,1% 0,7%
303 Björklinge glesbygd 815 17,5% 35,6% 28,5% 18,4% 7,9% 53,0% 47,0% 1,0% 0,7%
304 Viksta 545 19,3% 30,5% 27,7% 22,6% 9,4% 52,8% 47,2% 0,4% 0,9%
341 Börje 708 16,2% 39,0% 28,4% 16,4% 8,2% 51,7% 48,3% 0,4% 0,6%
342 Lövstalöt 1323 13,6% 43,2% 20,3% 22,9% 7,3% 51,2% 48,8% 0,3% 0,8%
343 Jumkil-Åkerby 897 16,3% 33,4% 27,5% 22,7% 7,7% 52,1% 47,9% 0,3% 1,1%
344 Bälinge tätort 1123 12,7% 42,3% 18,4% 26,5% 8,8% 48,4% 51,6% 0,4% 1,6%
345 Bälinge glesbygd 865 12,8% 40,3% 24,4% 22,4% 8,1% 50,5% 49,5%   1,8%
346 Skuttunge 766 20,4% 38,9% 23,4% 17,4% 9,5% 52,2% 47,8%   0,8%
347 Åkerlänna 602 18,6% 29,2% 31,6% 20,6% 9,8% 51,2% 48,8% 0,2% 0,7%
401 Vreta-Ytternäs 516 9,3% 44,6% 26,7% 19,4% 4,7% 50,8% 49,2% 0,8% 1,4%
402 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1191 15,8% 34,5% 26,4% 23,3% 7,2% 51,4% 48,6% 0,8% 1,2%
403 Balingsta-Ramsta-Hagby 1115 17,9% 38,9% 25,0% 18,1% 8,8% 51,5% 48,5% 1,3% 0,8%
404 Vänge tätort 931 16,3% 38,7% 21,9% 23,1% 7,9% 47,8% 52,2% 0,5% 2,0%
405 Vängebygden 825 17,2% 41,1% 22,4% 19,3% 8,6% 50,7% 49,3% 1,2% 0,7%
406 Åland-Skogstibble 748 16,3% 29,7% 31,1% 22,9% 8,7% 51,3% 48,7% 0,7% 2,1%
407 Järlåsa 910 16,8% 31,6% 27,9% 23,6% 8,5% 53,4% 46,6% 0,7% 1,0%
Uppsala Västra 52270 25,2% 32,6% 22,2% 20,0% 10,8% 49,2% 50,8% 0,9% 2,3%

http://www.val.se