Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uppsala Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
58 Södra Gränby 1155 21,6% 28,2% 22,5% 27,6% 8,8% 47,8% 52,2% 0,9% 1,8%
59 Norra Gränby 816 21,2% 31,2% 24,0% 23,5% 6,9% 49,3% 50,7% 0,5% 2,1%
60 Gränbyparken 962 33,4% 37,8% 14,6% 14,2% 9,4% 48,1% 51,9% 0,8% 8,5%
61 Västra Gränby 997 31,1% 33,8% 20,0% 15,1% 12,6% 48,3% 51,7% 0,4% 3,5%
62 Södra Löten 1081 27,3% 26,1% 22,9% 23,7% 12,3% 46,8% 53,2% 1,1% 3,0%
63 Östra Löten 668 20,5% 27,1% 25,3% 27,1% 7,9% 47,6% 52,4% 1,0% 1,5%
64 Norra Löten 1149 27,0% 35,3% 18,7% 19,0% 9,6% 46,5% 53,5% 0,7% 2,2%
65 Västra Löten 854 16,7% 27,3% 24,6% 31,4% 7,7% 44,6% 55,4% 0,9% 2,6%
66 Nyby gård 954 23,6% 32,8% 24,0% 19,6% 8,6% 48,2% 51,8% 0,1% 2,6%
67 Yrsaparken 671 15,6% 32,8% 25,8% 25,8% 8,5% 51,3% 48,7% 0,7% 1,8%
68 Södra Nyby 1115 20,4% 29,5% 23,9% 26,2% 8,1% 47,6% 52,4% 0,6% 1,8%
69 Norra Nyby 1231 21,4% 23,5% 18,3% 36,9% 6,0% 48,8% 51,2% 0,6% 1,3%
70 Gamla Uppsala 1318 13,9% 44,6% 23,5% 18,0% 7,1% 52,0% 48,0% 0,6% 3,9%
138 Västra Salabacke 1197 30,9% 27,1% 19,3% 22,7% 9,2% 47,6% 52,4% 0,3% 2,1%
139 Byggmästaren 1178 32,6% 27,6% 14,5% 25,3% 6,2% 47,9% 52,1% 0,4% 1,4%
140 Södra Salabacke 1155 27,7% 32,2% 19,1% 21,0% 9,8% 48,1% 51,9% 0,3% 1,6%
141 Skomakarberget 863 17,6% 30,6% 30,2% 21,6% 6,3% 41,7% 58,3% 0,5% 1,4%
142 Norra Salabacke 1189 24,7% 24,0% 16,2% 35,1% 6,0% 48,6% 51,4% 0,3% 1,9%
143 Källparken 1163 28,3% 34,6% 19,6% 17,5% 5,4% 47,3% 52,7% 0,5% 1,8%
144 Källsprånget 672 21,4% 34,4% 19,5% 24,7% 7,7% 41,1% 58,9% 0,1% 2,1%
145 Östra Salabacke 1248 25,6% 31,1% 17,1% 26,2% 7,9% 47,5% 52,5% 0,5% 1,8%
146 Norra Årsta 1241 20,3% 28,8% 25,2% 25,6% 4,1% 46,5% 53,5% 0,7% 2,6%
147 Centrala Årsta 1168 14,3% 23,8% 20,0% 41,9% 7,0% 46,7% 53,3% 0,3% 1,4%
148 Södra Årsta 1086 21,2% 23,5% 17,0% 38,3% 7,2% 45,2% 54,8% 0,8% 2,0%
149 Årsta-Körvelgatan 990 20,8% 34,0% 21,8% 23,3% 7,8% 44,5% 55,5% 0,6% 1,5%
150 Östra Årsta 611 19,6% 29,0% 26,8% 24,5% 12,9% 51,4% 48,6% 0,5% 2,5%
151 Slavsta 1223 27,6% 42,6% 18,8% 11,0% 11,5% 48,5% 51,5% 1,5% 1,8%
221 Kungsängens gård-Vilan 680 14,4% 37,6% 22,1% 25,9% 8,2% 49,9% 50,1% 1,0% 2,2%
222 Nåntuna 1073 11,3% 41,4% 22,2% 25,2% 6,9% 48,2% 51,8% 0,6% 3,1%
223 Södra Nåntuna 741 13,8% 36,8% 27,9% 21,5% 9,6% 50,7% 49,3% 1,3% 2,4%
224 Bergsbrunna 1019 16,4% 30,9% 28,7% 24,0% 9,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,5%
225 Nordvästra Sävja 878 18,9% 31,8% 31,4% 17,9% 9,3% 45,6% 54,4% 0,6% 1,8%
226 Nordöstra Sävja 884 24,5% 31,7% 28,8% 14,9% 12,7% 47,2% 52,8% 0,8% 1,9%
227 Mellersta Sävja 1195 25,7% 32,6% 22,8% 18,9% 11,5% 47,3% 52,7% 0,7% 2,9%
228 Södra Sävja 836 22,7% 31,0% 18,2% 28,1% 9,1% 44,0% 56,0% 1,3% 3,1%
321 Storvreta-Lyckebo 1192 19,5% 46,1% 22,2% 12,2% 11,9% 48,0% 52,0% 0,8% 2,2%
322 Gamla Storvreta 759 16,1% 41,1% 21,7% 21,1% 9,9% 53,0% 47,0% 0,4% 2,0%
323 Norra Storvreta 1129 16,7% 41,3% 20,7% 21,3% 9,8% 48,4% 51,6% 0,6% 1,0%
324 Östra Storvreta 1246 13,9% 42,3% 24,6% 19,2% 9,4% 50,3% 49,7% 0,8% 1,1%
325 Storvretabygden 746 16,5% 37,3% 26,5% 19,7% 7,5% 53,1% 46,9% 0,4% 0,9%
326 Vattholma 1214 13,8% 38,4% 26,2% 21,7% 8,6% 49,8% 50,2% 0,5% 1,3%
327 Skyttorp-Tensta 1294 17,3% 33,9% 25,6% 23,2% 7,7% 51,5% 48,5% 0,4% 0,8%
361 Vaksala-Jälla 832 15,5% 45,4% 23,8% 15,3% 7,6% 52,5% 47,5% 0,6% 1,4%
362 Södra Rasbobygden 777 16,3% 39,1% 27,2% 17,4% 7,9% 52,8% 47,2% 0,9% 2,1%
363 Gåvsta 881 16,5% 40,6% 21,8% 21,1% 9,1% 48,7% 51,3% 0,2% 1,6%
364 Rasbokil 581 16,0% 39,9% 24,6% 19,4% 7,9% 50,4% 49,6% 0,9% 2,9%
365 Stavby 588 15,5% 36,6% 24,3% 23,6% 8,2% 50,5% 49,5% 0,5% 1,0%
366 Tuna 692 17,3% 27,7% 31,4% 23,6% 6,8% 51,3% 48,7% 0,4% 1,0%
381 Danmark 709 15,0% 41,9% 24,4% 18,8% 8,7% 51,9% 48,1% 0,7% 1,4%
382 Gunsta tätort 610 15,1% 49,2% 21,1% 14,6% 7,2% 50,7% 49,3% 1,0% 1,0%
383 Funbo 1104 14,5% 38,1% 30,1% 17,3% 7,9% 51,7% 48,3% 0,6% 0,6%
384 Länna 679 17,4% 32,5% 28,9% 21,2% 8,5% 53,8% 46,2% 0,4% 2,5%
385 Almunge tätort 626 17,7% 32,1% 20,3% 29,9% 9,1% 48,9% 51,1% 0,6% 1,8%
386 Almungebygden 859 15,3% 33,2% 31,1% 20,5% 6,8% 52,9% 47,1% 0,3% 1,4%
387 Faringe-Bladåker 481 14,8% 29,5% 28,1% 27,7% 7,5% 53,8% 46,2% 0,4% 1,2%
388 Knutby 1104 15,7% 30,4% 27,0% 26,9% 7,2% 50,1% 49,9% 0,4% 1,0%
Uppsala Östra 53364 20,3% 33,8% 23,0% 22,9% 8,5% 48,7% 51,3% 0,6% 2,0%

http://www.val.se