Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enköpings Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvreten 1243 22,0% 39,8% 20,3% 17,9% 10,1% 50,8% 49,2% 0,8% 0,6%
Fanna 1323 21,5% 35,9% 19,7% 22,9% 10,2% 50,4% 49,6% 0,5% 0,6%
Grillby 1448 16,5% 34,1% 29,0% 20,4% 8,5% 52,0% 48,0% 0,7% 1,4%
Gånsta-Bredsand 1677 17,4% 38,9% 26,2% 17,6% 9,4% 49,3% 50,7% 0,4% 0,8%
Korsängen 1403 15,0% 26,2% 23,1% 35,8% 8,3% 49,0% 51,0% 0,2% 0,7%
Kryddgården 1812 20,1% 16,7% 17,7% 45,5% 7,7% 46,7% 53,3% 0,3% 3,1%
Lillkyrka 1739 12,8% 28,9% 31,9% 26,5% 6,8% 50,8% 49,2% 0,4% 1,7%
Munksundet 1735 17,1% 34,8% 19,4% 28,7% 9,3% 48,8% 51,2% 0,2% 1,0%
Skolsta 1218 14,5% 34,0% 29,6% 21,8% 7,1% 51,2% 48,8% 1,1% 1,3%
Svinnegarn 945 13,5% 33,7% 27,2% 25,6% 4,9% 53,3% 46,7% 1,1% 1,5%
Västerleden S 1361 19,6% 28,5% 22,5% 29,4% 9,6% 49,0% 51,0% 0,6% 2,3%
Enköpings Södra 15904 17,3% 31,5% 24,1% 27,1% 8,4% 49,9% 50,1% 0,5% 1,4%

http://www.val.se