Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enköpings Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enögla 1363 23,8% 24,7% 19,6% 31,8% 9,8% 46,4% 53,6% 0,3% 1,4%
Fjärdhundra 1453 16,9% 29,2% 28,8% 25,1% 7,4% 51,5% 48,5% 0,8% 1,2%
Hummelsta 1403 17,6% 35,2% 24,7% 22,5% 8,1% 50,9% 49,1% 0,6% 1,1%
Romberga 1508 23,5% 27,1% 21,3% 28,1% 8,4% 50,9% 49,1% 0,6% 1,4%
Sparrsätra 1080 15,5% 35,7% 25,0% 23,8% 7,0% 51,9% 48,1% 0,2% 1,3%
S:t Ilian N 1339 30,1% 25,9% 22,0% 22,0% 9,6% 47,7% 52,3% 0,1% 1,0%
S:t Ilian S 1617 20,7% 22,0% 19,7% 37,6% 7,9% 46,1% 53,9% 0,6% 1,0%
Torstuna 1292 16,3% 28,7% 30,4% 24,6% 6,0% 50,9% 49,1% 0,3% 0,8%
Västerleden N 1319 26,4% 29,7% 19,9% 24,0% 10,6% 51,2% 48,8% 0,8% 2,2%
Örsundsbro V 1630 15,7% 32,3% 27,4% 24,6% 7,3% 50,6% 49,4% 0,6% 1,4%
Örsundsbro Ö 1513 15,1% 33,8% 29,1% 21,9% 7,9% 49,8% 50,2% 0,5% 1,1%
Enköpings Norra 15517 20,1% 29,4% 24,3% 26,2% 8,2% 49,7% 50,3% 0,5% 1,3%

http://www.val.se