Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyköpings Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arnö Herrhagen 1754 18,4% 41,4% 23,8% 16,4% 8,0% 48,6% 51,4% 0,7% 1,4%
Arnö Långsätter 1106 15,3% 42,4% 24,0% 18,4% 8,4% 52,2% 47,8% 0,6% 1,3%
Bergshammar 1032 15,2% 39,1% 21,6% 24,0% 7,8% 50,3% 49,7% 0,4% 1,1%
Centrum 2306 18,6% 22,4% 23,5% 35,4% 7,6% 47,2% 52,8% 0,4% 2,7%
Högbrunn 1334 23,0% 27,6% 25,0% 24,4% 7,9% 50,4% 49,6% 0,2% 0,7%
Koppartorp 604 12,7% 23,5% 31,6% 32,1% 4,5% 50,8% 49,2% 0,5% 1,3%
Lunda 909 15,7% 28,6% 27,4% 28,3% 7,4% 50,6% 49,4% 0,3% 0,7%
Nävekvarn 960 11,2% 20,2% 28,6% 39,9% 6,5% 51,6% 48,4% 0,5% 1,0%
Oppeby 1335 17,5% 23,1% 24,3% 35,2% 7,9% 48,3% 51,7% 0,4% 0,9%
Tuna 1173 15,7% 36,7% 28,1% 19,4% 7,7% 50,0% 50,0% 0,7% 1,0%
Väster 2014 18,5% 25,1% 22,9% 33,5% 7,4% 46,5% 53,5% 0,4% 1,7%
Nyköpings Västra 14527 17,2% 29,8% 24,9% 28,1% 7,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,4%

http://www.val.se