Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyköpings Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alla Helgona 2047 21,6% 27,3% 20,2% 30,9% 7,5% 48,4% 51,6% 0,3% 3,4%
Brandholmen 1568 13,8% 22,7% 21,4% 42,1% 6,2% 46,2% 53,8% 0,5% 1,5%
Bryngelstorp 1608 10,7% 36,4% 20,3% 32,6% 7,3% 50,9% 49,1% 0,7% 1,8%
Rosenkälla 1445 16,3% 26,2% 22,6% 34,8% 9,3% 46,6% 53,4% 0,6% 0,5%
Runtuna 1136 13,4% 31,2% 29,8% 25,7% 5,5% 51,8% 48,2% 1,1% 1,1%
Svärta 810 14,3% 32,8% 28,5% 24,3% 6,5% 52,6% 47,4% 1,1% 0,5%
Tystberga 1793 14,8% 26,9% 29,4% 28,9% 7,1% 52,6% 47,4% 0,4% 0,9%
Öster 1869 22,4% 24,1% 23,6% 29,9% 7,9% 45,8% 54,2% 0,3% 1,8%
Östra Bergen 1421 24,5% 24,1% 20,8% 30,6% 9,9% 48,7% 51,3% 0,4% 1,8%
Nyköpings Östra 13697 17,3% 27,5% 23,6% 31,5% 7,5% 49,0% 51,0% 0,6% 1,6%

http://www.val.se