Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katrineholms Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bie 1255 13,9% 28,7% 31,0% 26,4% 6,9% 52,4% 47,6% 0,2% 1,6%
Gamla Vattentornet 1090 28,1% 28,6% 19,9% 23,4% 10,0% 47,9% 52,1% 0,3% 2,2%
Julita 1080 9,3% 22,5% 29,2% 39,1% 4,5% 49,0% 51,0% 0,5% 1,7%
Järven 1501 18,0% 20,5% 17,2% 44,3% 6,9% 43,8% 56,2% 0,3% 1,4%
Laggarhult 1701 13,4% 33,0% 21,3% 32,3% 7,2% 49,4% 50,6% 0,1% 1,4%
Lövåsen 1157 18,2% 29,6% 28,4% 23,7% 9,0% 49,8% 50,2% 0,2% 0,9%
Norr City 1353 28,8% 26,2% 21,6% 23,5% 10,5% 48,0% 52,0% 0,4% 3,5%
Nyhem 1011 20,0% 33,0% 25,0% 22,0% 9,7% 52,4% 47,6% 0,4% 1,5%
Sköldinge-Floda 1090 12,8% 25,2% 30,6% 31,4% 6,7% 53,2% 46,8% 0,3% 1,2%
Värmbol 1218 13,5% 32,3% 31,1% 23,0% 8,4% 51,2% 48,8% 0,2% 1,6%
Katrineholms Första 12456 17,5% 28,0% 25,1% 29,4% 7,9% 49,5% 50,5% 0,3% 1,7%

http://www.val.se