Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katrineholms Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkvik 1115 11,4% 25,5% 28,7% 34,4% 5,3% 50,9% 49,1% 0,4% 0,9%
Centrum 1648 28,2% 23,3% 19,8% 28,7% 10,6% 46,5% 53,5% 0,2% 0,6%
Duveholm 1084 11,7% 28,5% 26,0% 33,8% 6,5% 49,5% 50,5% 0,4% 0,8%
Forssjö 1094 13,8% 33,5% 27,9% 24,8% 6,7% 50,2% 49,8% 0,4% 1,4%
Linnéan 1339 25,8% 25,3% 18,1% 30,8% 9,3% 46,5% 53,5% 0,4% 1,3%
Nävertorp 1005 22,1% 25,0% 27,4% 25,6% 10,0% 50,9% 49,1% 0,8% 1,8%
Oppunda 1475 19,4% 29,2% 23,7% 27,7% 7,4% 48,3% 51,7% 0,3% 1,2%
Skogsborg 1233 21,9% 34,0% 22,4% 21,7% 10,4% 48,1% 51,9% 0,2% 1,6%
Strandvägsområdet 1049 13,1% 25,4% 24,3% 37,3% 6,6% 48,0% 52,0% 0,8% 1,4%
Valla 1584 17,2% 28,0% 27,9% 26,9% 8,0% 51,5% 48,5% 0,4% 0,6%
Katrineholms Andra 12626 19,0% 27,7% 24,3% 29,0% 8,2% 48,9% 51,1% 0,4% 1,1%

http://www.val.se