Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eskilstuna Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borsökna 1624 12,4% 39,6% 26,1% 21,9% 6,1% 50,8% 49,2% 0,4% 0,9%
Ekeby-Brottsta 1344 12,1% 35,2% 22,0% 30,7% 6,8% 49,0% 51,0% 0,5% 0,8%
Eskilstuna Centrum Norra 972 36,9% 29,4% 18,9% 14,7% 12,3% 50,1% 49,9% 0,7% 1,4%
Eskilstuna Centrum Södra 852 24,3% 29,1% 22,4% 24,2% 8,2% 46,0% 54,0% 0,4% 2,0%
Forsbomsvreten 1018 30,7% 34,9% 20,2% 14,1% 11,7% 53,3% 46,7% 0,5% 1,6%
Gillberga-Lista 1186 14,0% 32,5% 28,2% 25,3% 7,2% 51,7% 48,3% 0,4% 1,7%
Hällbybrunns Norra 1213 16,2% 35,5% 23,4% 24,8% 6,6% 52,1% 47,9% 0,9% 1,1%
Hällbybrunns S Råby-Rek 1478 14,0% 36,7% 27,9% 21,4% 7,7% 49,3% 50,7% 0,2% 1,6%
Lundby-Gredby 1527 18,0% 35,2% 22,2% 24,6% 7,8% 48,4% 51,6% 0,6% 1,6%
Nyfors Centrum 1511 27,1% 29,0% 20,0% 24,0% 7,8% 47,1% 52,9% 0,7% 2,8%
Nyfors Östra 1258 27,1% 24,5% 21,1% 27,3% 8,2% 48,5% 51,5% 0,2% 1,8%
Nyforstorget 1414 32,6% 29,7% 17,5% 20,2% 11,5% 47,2% 52,8% 0,4% 6,2%
Tumbo 1273 13,7% 41,0% 27,4% 17,9% 9,2% 50,6% 49,4% 0,4% 1,3%
Tunavallen 1194 17,2% 30,8% 24,9% 27,1% 7,5% 49,1% 50,9% 0,5% 0,9%
Västermarksparken 1230 22,0% 29,5% 23,2% 25,4% 9,2% 46,9% 53,1% 0,3% 1,4%
Öja-Västermo 1299 14,0% 25,1% 30,3% 30,6% 7,2% 50,9% 49,1% 0,2% 1,5%
Eskilstuna Västra 20393 20,3% 32,6% 23,6% 23,6% 8,3% 49,4% 50,6% 0,5% 1,8%

http://www.val.se