Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torshälla-Kafjärden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Edvardslund-Haga 1358 12,1% 30,1% 24,7% 33,1% 6,9% 48,8% 51,2% 1,0% 1,4%
Ekbacken 1384 28,1% 27,5% 20,0% 24,4% 9,2% 50,7% 49,3% 0,1% 1,7%
Eskilshem Röksta 1595 19,5% 28,9% 21,9% 29,7% 8,3% 47,7% 52,3% 0,4% 1,8%
Gökstensparken 1431 14,8% 25,7% 21,8% 37,7% 8,0% 46,8% 53,2% 0,8% 0,9%
Hammarby-Sundby-Vallby 1624 12,6% 33,0% 31,4% 23,0% 5,4% 52,7% 47,3% 0,7% 1,2%
Helgesta-Valhalla 1361 14,1% 31,2% 23,4% 31,3% 7,5% 50,3% 49,7% 0,7% 2,4%
Holmberget-Mälby 1451 15,9% 29,7% 23,4% 30,9% 6,8% 52,1% 47,9% 0,9% 1,2%
Krusgårdsberget 1069 19,6% 27,0% 22,6% 30,7% 8,3% 52,1% 47,9% 1,2% 1,8%
Lindhaga 1384 12,1% 40,0% 24,6% 23,3% 6,8% 50,1% 49,9% 0,4% 1,2%
Rådhustorget-Mälarbaden 1758 11,5% 34,2% 27,0% 27,3% 5,6% 51,9% 48,1% 0,6% 3,1%
Slagsta-Måsta 1228 19,3% 33,3% 21,4% 26,0% 8,1% 48,8% 51,2% 1,1% 1,7%
Årby - Navigatören 960 21,5% 26,0% 20,0% 32,5% 6,8% 44,8% 55,2% 1,8% 1,6%
Årby-Notarien 869 22,4% 35,1% 24,3% 18,2% 12,1% 50,9% 49,1% 0,8% 2,9%
Ärsta 1141 22,1% 37,3% 22,6% 18,0% 11,0% 50,4% 49,6% 0,4% 2,1%
Torshälla-Kafjärden 18613 17,1% 31,4% 23,8% 27,8% 7,7% 50,0% 50,0% 0,7% 1,8%

http://www.val.se