Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eskilstuna Kloster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården 1728 31,5% 30,6% 18,6% 19,4% 9,8% 51,5% 48,5% 0,8% 2,0%
Eskilsparken 1367 32,9% 31,7% 19,5% 15,9% 9,5% 48,0% 52,0% 0,7% 2,0%
Hisingsbacke 1298 30,4% 27,9% 20,9% 20,9% 10,2% 46,9% 53,1% 0,6% 1,9%
Köpmangatsområdet 1567 15,1% 27,8% 22,8% 34,2% 6,1% 44,9% 55,1% 0,4% 5,9%
Lustigbacke 1154 19,4% 22,7% 17,9% 39,9% 5,1% 43,4% 56,6% 0,2% 0,7%
Odlaren-Hagnesta 1086 12,3% 33,7% 28,9% 25,0% 7,4% 50,9% 49,1% 1,2% 2,1%
Skiftinge Norra 963 17,4% 27,7% 23,7% 31,2% 8,9% 50,5% 49,5% 1,1% 1,9%
Skiftinge Södra 972 20,1% 35,2% 24,9% 19,9% 8,2% 50,9% 49,1% 0,6% 1,1%
Slottsbacken 1200 29,6% 27,2% 15,2% 28,1% 9,2% 47,2% 52,8% 0,7% 2,1%
Snopptorp-Skogsängen 1260 16,4% 24,3% 21,4% 37,9% 6,5% 45,2% 54,8% 0,9% 2,2%
Stadsparken 1456 22,0% 22,6% 20,3% 35,1% 7,3% 44,8% 55,2% 0,5% 1,1%
Söderängsparken 1290 23,7% 30,2% 21,9% 24,3% 8,3% 45,3% 54,7% 0,2% 1,6%
Viptorp 1335 22,6% 27,3% 22,3% 27,7% 9,6% 50,6% 49,4% 0,6% 1,5%
Östermalm 1359 25,3% 35,5% 18,2% 21,0% 7,6% 48,1% 51,9% 0,7% 1,6%
Eskilstuna Kloster 18035 23,2% 28,8% 21,0% 27,1% 8,1% 47,7% 52,3% 0,6% 2,0%

http://www.val.se