Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eskilstuna Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barva-Jäder 1068 12,3% 32,1% 27,7% 27,9% 5,5% 51,0% 49,0% 0,6% 0,8%
Fröslunda-Björkhultsvägen 875 19,7% 30,4% 25,4% 24,6% 7,1% 50,1% 49,9% 0,6% 2,5%
Fröslunda-Tallåsparken 1203 23,4% 27,0% 22,5% 27,1% 11,1% 50,2% 49,8% 0,2% 1,1%
Hållsta 1148 13,2% 33,9% 25,3% 27,7% 5,7% 52,3% 47,7% 0,8% 1,0%
Kjula 1177 11,6% 35,9% 22,4% 30,2% 5,4% 49,7% 50,3% 0,3% 1,2%
Mesta 1416 13,0% 28,4% 25,0% 33,6% 7,3% 49,2% 50,8% 0,7% 1,1%
Myrtorp 1147 20,8% 29,2% 22,6% 27,4% 10,5% 48,1% 51,9% 0,2% 1,7%
Näshulta 731 10,8% 26,4% 35,2% 27,6% 5,5% 52,3% 47,7% 0,7% 1,6%
Råbergstorp-Lagersberg 1199 30,7% 32,6% 16,3% 20,4% 14,5% 45,1% 54,9% 0,5% 1,3%
Skogstorp Norra 1234 14,7% 36,1% 22,4% 26,7% 9,0% 49,8% 50,2% 0,4% 1,7%
Skogstorp Södra 987 13,7% 37,3% 23,3% 25,7% 8,2% 51,4% 48,6%   1,2%
Stenby 913 18,8% 43,5% 22,3% 15,3% 9,5% 47,9% 52,1% 0,4% 1,5%
Stenkvista 969 15,3% 35,8% 24,8% 24,1% 7,3% 50,8% 49,2% 0,6% 0,8%
Västermalm 1155 27,7% 27,6% 23,1% 21,6% 12,5% 52,6% 47,4% 1,0% 1,0%
Ärla 1670 14,3% 32,9% 26,6% 26,3% 7,3% 51,0% 49,0% 0,7% 1,1%
Eskilstuna Sydöstra 16892 17,4% 32,5% 24,1% 26,0% 8,5% 50,1% 49,9% 0,5% 1,3%

http://www.val.se