Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strängnäs Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eldsund-Storgärdet-Tingstuhöjden 1582 21,7% 25,5% 22,7% 30,1% 8,4% 48,3% 51,7% 0,5% 4,3%
Härad 745 17,2% 32,6% 29,4% 20,8% 7,5% 50,9% 49,1% 0,7% 1,7%
Kyrkberget-Kvarnbacken 1469 18,4% 20,3% 23,2% 38,1% 7,6% 47,8% 52,2% 0,4% 1,8%
Länna 577 10,6% 36,0% 27,7% 25,6% 4,2% 51,0% 49,0% 1,2% 0,7%
Stadsskogen 1232 22,7% 32,5% 21,9% 22,9% 9,3% 50,1% 49,9% 0,8% 1,5%
Strängnäs centrum-Lillgärdet 1496 16,2% 16,6% 17,7% 49,5% 5,6% 42,4% 57,6% 0,3% 0,8%
Tallåsen-Sörgärdet 1446 19,6% 29,1% 22,3% 29,0% 8,4% 47,4% 52,6% 0,3% 1,5%
Vårfruberga 1102 12,0% 28,8% 27,4% 31,9% 5,4% 52,0% 48,0% 1,1% 1,8%
Åker N 1269 13,9% 34,9% 28,4% 22,9% 7,4% 49,9% 50,1% 0,4% 1,8%
Åker S 1452 17,1% 34,3% 21,7% 26,9% 9,4% 51,0% 49,0% 1,0% 0,7%
Strängnäs Västra 12370 17,5% 28,1% 23,5% 30,8% 7,5% 48,7% 51,3% 0,6% 1,8%

http://www.val.se