Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strängnäs Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 882 8,6% 31,3% 29,7% 30,4% 4,4% 51,7% 48,3% 0,9% 2,0%
Dammen-Malmby-Löt 1314 18,9% 39,3% 24,6% 17,2% 8,2% 50,5% 49,5% 0,5% 1,0%
Finninge 1089 14,0% 41,7% 24,8% 19,6% 8,6% 50,0% 50,0% 0,6% 1,4%
Mariefred C-Läggesta-Hedlandet 1479 11,5% 36,6% 22,5% 29,3% 5,3% 47,7% 52,3% 0,5% 2,3%
Slottsbrinken-Viggeby 1179 13,1% 38,3% 28,3% 20,3% 8,2% 50,4% 49,6% 1,0% 1,2%
Toresund 1244 14,1% 34,2% 26,8% 24,8% 7,2% 50,6% 49,4% 0,4% 1,1%
Tosterö 1707 16,6% 40,3% 24,0% 19,1% 9,0% 50,7% 49,3% 0,4% 1,2%
Ulvhäll-Långberget 1317 14,3% 32,4% 20,6% 32,7% 5,7% 49,0% 51,0% 0,5% 1,4%
Ytterselö-Överselö 1419 14,1% 25,6% 27,1% 33,2% 7,5% 51,0% 49,0% 0,7% 0,9%
Öster-Ekhov-Kalkudden 1389 16,3% 29,4% 26,4% 27,8% 7,8% 48,1% 51,9% 0,7% 1,9%
Strängnäs Östra 13019 14,4% 35,0% 25,3% 25,4% 7,3% 49,9% 50,1% 0,6% 1,4%

http://www.val.se