Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Linköping Sydväst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 (Ramshäll) 1387 26,7% 24,6% 22,7% 26,0% 9,5% 46,4% 53,6% 0,7% 4,0%
Berga 2 (Berga NO) 975 32,6% 27,8% 17,6% 21,9% 12,3% 49,6% 50,4%   2,2%
Berga 3 (Berga NV) 1141 34,4% 30,9% 15,6% 19,2% 12,1% 51,4% 48,6% 0,6% 3,2%
Berga 4 (Berga SO) 1164 14,8% 28,4% 23,0% 33,8% 8,0% 47,8% 52,2% 0,3% 2,1%
Berga 5 (Vidingsjö N) 1021 9,5% 29,1% 23,5% 37,9% 5,9% 50,1% 49,9% 0,4% 1,3%
Berga 6 (Berga SV) 1026 20,9% 31,4% 18,8% 28,9% 7,9% 48,4% 51,6% 0,3% 1,8%
Berga 7 (Vidingsjö S) 1185 9,9% 23,6% 26,0% 40,5% 4,9% 45,0% 55,0%   0,9%
Berga 8 (Haninge mfl) 1144 20,6% 41,3% 22,1% 15,9% 8,8% 50,2% 49,8% 0,5% 1,4%
Berga 9 (Garnisonen) 1402 23,9% 29,5% 23,8% 22,8% 6,3% 49,1% 50,9% 0,4% 0,5%
Domkyrko 2 (Hunneberg) 1364 39,8% 29,5% 15,5% 15,2% 11,1% 47,6% 52,4% 0,5% 2,1%
Domkyrko 6 (Kanberget mfl) 1410 31,6% 22,2% 22,0% 24,3% 9,1% 48,6% 51,4% 0,2% 3,0%
Domkyrko 7 (Innerstaden S) 1544 23,6% 23,4% 15,8% 37,2% 6,7% 46,4% 53,6% 0,5% 1,4%
Domkyrko 8 (Ekkällan-Stolplyckan) 1367 26,6% 31,1% 17,7% 24,6% 8,7% 47,6% 52,4% 0,5% 2,1%
Domkyrko 14 (Valla) 2185 55,5% 18,1% 13,7% 12,7% 22,3% 53,4% 46,6% 0,4% 1,6%
Domkyrko 15 (T1 N) 1584 45,5% 25,7% 12,6% 16,2% 11,5% 50,8% 49,2% 0,4% 1,7%
Domkyrko 16 (T1 S) 1028 23,6% 44,7% 17,6% 14,0% 8,6% 48,6% 51,4% 0,9% 1,8%
Domkyrko 17 (Innerstaden N) 1395 30,9% 24,3% 22,4% 22,4% 9,3% 50,0% 50,0% 0,3% 2,3%
Nykil-Gammalkil 1503 15,8% 32,9% 29,7% 21,6% 7,5% 51,3% 48,7% 0,3% 1,4%
Rappestad (Rappestad-Vikingstad N) 1146 14,4% 33,7% 26,4% 25,5% 7,9% 50,4% 49,6% 0,3% 0,7%
Sjögestad 572 17,7% 34,3% 28,0% 20,1% 9,6% 54,7% 45,3% 0,9% 0,9%
Skeda 1291 14,2% 40,3% 25,9% 19,6% 7,0% 53,0% 47,0% 0,5% 0,9%
Slaka 1 (Lambohov C) 1260 41,8% 29,4% 13,5% 15,2% 19,4% 54,9% 45,1% 1,0% 2,5%
Slaka 2 (Lambohov Ö) 1449 22,7% 51,8% 15,6% 9,9% 10,3% 50,2% 49,8% 0,6% 0,8%
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi) 1313 14,9% 43,3% 26,8% 15,0% 8,5% 52,3% 47,7% 0,5% 1,6%
Slaka 4 (Lambohov S) 1252 20,0% 37,6% 28,0% 14,5% 10,1% 49,2% 50,8% 0,7% 2,1%
Slaka 5 (Lambohov N) 1256 24,6% 37,9% 22,4% 15,1% 10,4% 50,7% 49,3% 1,4% 2,2%
Ulrika 324 12,7% 26,2% 28,1% 33,0% 4,3% 54,3% 45,7%   0,3%
Vikingstad (Vikingstad S) 1273 14,5% 38,3% 24,0% 23,3% 7,1% 49,9% 50,1% 0,5% 1,3%
Vårdnäs 1399 13,4% 33,4% 29,7% 23,6% 7,9% 50,3% 49,7% 0,3% 2,3%
Västerlösa-Björkeberg 710 17,0% 43,7% 23,1% 16,2% 8,6% 52,3% 47,7% 0,1% 1,0%
Linköping Sydväst 37070 25,4% 31,7% 21,2% 21,7% 9,8% 50,0% 50,0% 0,5% 1,8%

http://www.val.se