Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Linköping Nordost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bankekind 771 15,3% 37,4% 24,1% 23,2% 7,7% 50,7% 49,3% 0,1% 1,0%
Johannelund 1 (Vimanshäll) 1303 24,9% 29,8% 25,7% 19,6% 9,1% 50,7% 49,3% 0,8% 3,8%
Johannelund 2 (Johannelund NV) 1115 33,6% 29,1% 16,9% 20,4% 9,6% 51,7% 48,3% 0,4% 2,7%
Johannelund 3 (Johannelund NO) 1200 20,8% 17,4% 18,6% 43,2% 6,3% 48,2% 51,8%   0,8%
Johannelund 4 (Ånestad) 1186 12,2% 36,5% 25,0% 26,2% 8,5% 50,3% 49,7% 0,3% 0,9%
Johannelund 5 (Johannelund SV) 1352 21,2% 29,4% 22,5% 26,9% 7,2% 51,0% 49,0% 0,3% 1,3%
Johannelund 6 (Johannelund SO) 1047 20,5% 33,3% 21,8% 24,4% 8,7% 49,9% 50,1% 0,4% 2,1%
Landeryd 1 (Hackefors mfl) 1411 11,3% 37,3% 22,9% 28,5% 7,8% 50,4% 49,6% 0,1% 2,4%
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl) 1394 15,1% 26,8% 22,0% 36,1% 7,7% 45,5% 54,5% 0,1% 1,1%
Landeryd 3 (Kvinneby mfl) 1282 9,5% 25,4% 18,8% 46,3% 5,7% 48,2% 51,8% 0,2% 1,5%
Landeryd 4 (Ekholmen NV) 1537 11,1% 25,0% 22,7% 41,2% 6,3% 48,1% 51,9% 0,4% 1,2%
Landeryd 5 (Ekholmen SO) 1319 13,8% 27,3% 18,3% 40,6% 6,4% 44,8% 55,2%   0,5%
Landeryd 6 (Hjulsbro Mellersta) 1179 11,9% 35,4% 24,9% 27,9% 8,0% 51,0% 49,0% 0,3% 1,7%
Landeryd 7 (Ekholmen SV) 1334 12,2% 33,0% 23,1% 31,7% 7,2% 48,6% 51,4% 0,2% 1,4%
Landeryd 8 (Ullstämma) 1463 15,8% 46,3% 23,7% 14,3% 7,2% 47,8% 52,2% 0,5% 0,6%
Landeryd 9 (Möjetorp-Holmen) 643 16,6% 44,8% 19,9% 18,7% 9,6% 47,9% 52,1% 0,3% 1,4%
Lillkyrka-Gistad 532 16,4% 32,0% 27,8% 23,9% 6,8% 51,7% 48,3% 0,2% 0,8%
Rystad 2 (Tallboda V) 1063 14,5% 41,2% 24,4% 19,9% 7,2% 50,2% 49,8% 0,4% 1,3%
Rystad 3 (Tallboda Ö) 1453 14,6% 50,7% 19,7% 15,0% 7,9% 50,2% 49,8% 0,2% 1,0%
Rystad 4 (Ekängen) 1316 9,3% 68,5% 15,7% 6,5% 5,4% 50,2% 49,8% 1,1% 1,3%
S:t Lars 1 (Innerstaden NO) 1409 32,5% 31,2% 20,6% 15,8% 10,1% 48,3% 51,7% 0,6% 2,7%
S:t Lars 2 (Innerstaden Ö) 1285 27,3% 23,7% 19,5% 29,4% 8,8% 48,9% 51,1% 0,2% 3,0%
S:t Lars 3 (Hejdegården) 1445 39,5% 26,3% 20,1% 14,0% 13,6% 52,3% 47,7% 0,3% 2,2%
S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl) 1088 41,6% 26,0% 15,5% 16,8% 9,9% 50,2% 49,8% 0,4% 1,8%
S:t Lars 5 (Kungsberget-Tannefors N) 1413 35,7% 30,7% 17,9% 15,6% 13,0% 52,8% 47,2% 0,3% 2,0%
S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S) 1437 24,4% 27,2% 22,1% 26,4% 8,6% 49,8% 50,2% 0,7% 4,7%
S:t Lars 7 (Innerstaden SO) 1255 24,4% 21,8% 20,2% 33,5% 9,2% 48,0% 52,0% 0,6% 1,7%
S:t Lars 8 (Stångån V) 1050 27,1% 20,9% 21,2% 30,8% 7,6% 47,1% 52,9% 0,4% 1,8%
Törnevalla-Ö Skrukeby (Linghem N) 1504 13,6% 38,1% 21,4% 26,9% 7,4% 50,9% 49,1% 0,1% 0,6%
Vist 1 (Vist-Sturefors S) 1278 14,1% 41,9% 23,1% 21,0% 7,2% 50,9% 49,1% 0,3% 0,9%
Vist 2 (Sturefors N) 775 11,6% 30,2% 26,8% 31,4% 6,8% 48,4% 51,6% 0,4% 0,5%
Vårdsberg (Linghem S) 1553 14,1% 45,3% 20,7% 19,8% 7,5% 49,3% 50,7% 0,4% 1,0%
Örtomta-Askeby 1004 13,7% 38,9% 26,7% 20,6% 7,7% 50,7% 49,3% 0,4% 1,1%
Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta 730 16,0% 37,4% 30,3% 16,3% 8,1% 52,6% 47,4% 0,5% 1,5%
Linköping Nordost 41126 19,5% 33,7% 21,6% 25,2% 8,1% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%

http://www.val.se