Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrköpings norra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Beckershov 1382 24,8% 30,7% 22,4% 22,1% 8,9% 49,7% 50,3% 0,5% 1,5%
Berget 1498 45,9% 24,4% 16,3% 13,5% 15,5% 50,0% 50,0% 0,5% 3,3%
Campus 1358 26,0% 28,4% 21,8% 23,9% 9,3% 48,7% 51,3% 0,8% 1,8%
City 1480 30,4% 25,3% 19,9% 24,4% 8,6% 48,2% 51,8% 0,4% 3,6%
Dalen 1535 45,9% 26,3% 14,7% 13,2% 16,8% 50,6% 49,4% 0,6% 4,8%
Djäkneparken 1625 34,0% 29,9% 16,9% 19,2% 9,5% 46,8% 53,2% 0,2% 2,3%
Enebymo 1447 18,2% 29,9% 22,0% 29,9% 7,8% 49,6% 50,4% 0,1% 2,1%
Folkparken 1278 38,7% 30,8% 15,7% 14,8% 14,1% 49,5% 50,5% 0,5% 3,1%
Generalen 1361 33,1% 28,9% 16,8% 21,2% 11,6% 49,4% 50,6% 0,3% 2,2%
Gustaf Adolf 1447 33,8% 32,1% 17,3% 16,9% 8,0% 50,4% 49,6% 0,6% 2,3%
Hagagymnasiet 1497 34,1% 29,3% 17,6% 19,0% 11,5% 50,5% 49,5% 0,4% 1,3%
Hagaskolan 1546 33,3% 25,1% 21,0% 20,6% 10,1% 51,9% 48,1% 0,4% 1,4%
Hallberga-Fiskeby 1389 14,2% 35,2% 25,8% 24,8% 8,9% 50,3% 49,7% 0,1% 1,1%
Hultdalen 1104 12,1% 39,0% 21,0% 27,8% 5,6% 48,3% 51,7% 0,4% 1,7%
Jursla 1406 13,2% 39,5% 23,2% 24,2% 8,4% 50,7% 49,3% 0,5% 0,7%
Kolmården-Kvarsebo 1490 10,3% 36,6% 24,2% 28,9% 4,7% 50,9% 49,1% 0,5% 0,7%
Lagerlunda-Herstadberg 1209 15,7% 34,6% 29,0% 20,7% 7,3% 52,4% 47,6% 0,6% 1,3%
Marielund 1628 37,2% 30,7% 17,0% 15,2% 12,8% 49,8% 50,2% 0,7% 2,8%
Nordantill 1480 35,9% 30,7% 17,0% 16,4% 11,4% 48,7% 51,3% 0,3% 2,6%
Oxelbergen 1574 32,2% 32,2% 21,9% 13,7% 12,1% 50,6% 49,4% 0,6% 4,3%
Pryssgården 1497 14,5% 30,6% 24,7% 30,2% 7,8% 49,4% 50,6% 0,1% 1,0%
Rosen 1023 26,2% 28,7% 21,2% 23,9% 8,2% 48,8% 51,2% 0,6% 1,7%
Rådhuset 1624 37,1% 29,3% 20,8% 12,8% 14,8% 50,3% 49,7% 0,7% 2,4%
Råssla 1567 11,7% 38,8% 21,3% 28,2% 6,5% 48,5% 51,5% 0,4% 1,5%
Saltängen-Nordantill 1286 22,2% 19,5% 22,7% 35,5% 6,2% 50,5% 49,5% 0,4% 2,2%
Sandbyhov 1513 12,6% 23,1% 20,2% 44,2% 4,8% 45,7% 54,3% 0,1% 1,2%
Svärtinge Norra 1290 11,5% 52,6% 22,9% 12,9% 6,7% 51,2% 48,8% 0,6% 0,5%
Svärtinge Södra 1208 13,5% 43,6% 28,1% 14,8% 8,1% 49,8% 50,2% 0,3% 1,7%
Såpkullen 1386 16,1% 18,0% 20,8% 45,1% 6,6% 45,9% 54,1% 0,4% 1,3%
Söderstaden Väster 1578 30,0% 26,7% 17,9% 25,4% 8,9% 46,3% 53,7% 0,2% 2,1%
Söderstaden Öster 1488 24,5% 29,6% 24,5% 21,4% 7,9% 45,6% 54,4% 0,1% 2,4%
Taborsberg 1523 24,6% 28,6% 24,4% 22,5% 10,7% 50,1% 49,9% 0,6% 0,9%
Torshag-Simonstorp 1563 12,9% 38,1% 28,5% 20,4% 6,1% 51,9% 48,1% 1,0% 1,7%
Uttersberg 1499 13,8% 38,9% 24,2% 23,1% 6,1% 50,6% 49,4% 0,2% 0,9%
Åby Östra 1318 12,5% 35,4% 23,7% 28,4% 7,4% 51,4% 48,6% 0,5% 1,3%
Åbymo 1215 21,6% 33,1% 19,4% 25,8% 8,8% 49,8% 50,2% 0,2% 0,7%
Norrköpings norra valkrets 51312 24,6% 31,3% 21,2% 22,8% 9,2% 49,5% 50,5% 0,4% 1,9%

http://www.val.se