Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrköpings södra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brånnestad 1401 14,9% 43,4% 20,9% 20,8% 9,4% 50,6% 49,4% 0,1% 0,7%
Ektorp Norra 1553 27,6% 37,0% 16,9% 18,5% 12,2% 49,0% 51,0% 0,3% 1,2%
Ektorp Södra 1628 13,9% 23,2% 27,6% 35,3% 5,8% 48,1% 51,9% 0,1% 1,5%
Guldringen m fl 1393 25,8% 41,0% 19,7% 13,5% 13,6% 49,3% 50,7% 0,5% 1,6%
Hageby Centrum 1554 25,4% 27,0% 20,3% 27,4% 9,2% 45,7% 54,3% 0,9% 1,9%
Hageby Norra 1386 26,8% 29,8% 20,0% 23,4% 10,5% 49,7% 50,3% 0,6% 5,8%
Hageby-Mamre 1539 18,4% 25,8% 26,0% 29,8% 9,6% 47,2% 52,8% 0,1% 1,0%
Hageby-Vrinnevi 1672 24,6% 32,5% 22,3% 20,6% 13,3% 48,6% 51,4% 0,4% 2,6%
Kimstad 1355 17,0% 33,4% 25,2% 24,4% 8,8% 51,2% 48,8% 0,6% 1,0%
Klingsberg 1554 21,0% 28,6% 24,7% 25,7% 7,5% 43,8% 56,2% 0,3% 2,3%
Klockaretorpet Norra 1665 24,5% 38,3% 24,4% 12,9% 13,0% 48,6% 51,4% 0,4% 3,1%
Klockaretorpet-Borg m fl 1827 15,6% 39,9% 24,9% 19,6% 7,2% 49,4% 50,6% 0,3% 1,3%
Klockaretorpet-Skarphagen 1215 18,4% 32,0% 23,5% 26,1% 6,4% 47,7% 52,3% 0,3% 1,2%
Kneippen 1467 17,0% 31,3% 24,1% 27,6% 6,8% 46,6% 53,4% 0,5% 3,1%
Kuddby 1386 16,0% 30,4% 30,7% 22,9% 7,4% 52,2% 47,8% 0,2% 0,4%
Kullerstad-Vickelby 1467 13,6% 30,5% 23,6% 32,4% 6,2% 48,0% 52,0% 0,3% 0,2%
Kättinge 1215 11,1% 22,6% 31,9% 34,4% 4,7% 54,3% 45,7% 0,6% 0,9%
Kättsätter-Kårtorp 1563 12,3% 36,7% 23,9% 27,1% 7,2% 50,6% 49,4% 0,3% 1,4%
Lindö Västra 982 12,9% 37,6% 21,5% 28,0% 8,0% 50,5% 49,5% 0,4% 1,8%
Lindö Östra 1304 13,0% 35,9% 25,2% 25,9% 8,1% 50,2% 49,8% 0,5% 1,7%
Ljunga 1411 16,4% 35,1% 27,0% 21,5% 8,9% 51,7% 48,3% 0,4% 1,1%
Ljura 1553 26,1% 32,3% 18,5% 23,1% 8,9% 47,6% 52,4% 0,6% 1,5%
Långtorp-Berga 1391 12,2% 34,8% 25,2% 27,8% 7,6% 51,0% 49,0% 0,6% 1,8%
Mosstorp 1547 17,1% 34,3% 22,0% 26,5% 8,6% 50,5% 49,5% 0,4% 1,2%
Norsholm-Skärkind 1153 16,0% 37,8% 27,1% 19,1% 7,8% 52,6% 47,4% 0,4% 0,7%
Rambodal Norra 1111 16,9% 36,3% 29,3% 17,5% 7,3% 48,7% 51,3%   0,8%
Rambodal Södra 1093 11,5% 43,1% 22,3% 23,1% 6,4% 48,9% 51,1% 0,4% 1,0%
Silverringen m fl 1547 19,1% 39,4% 23,0% 18,5% 8,1% 48,5% 51,5% 0,7% 1,7%
Skarphagen 1396 15,0% 25,3% 25,5% 34,2% 8,0% 48,3% 51,7% 0,6% 1,4%
Smedby 1462 10,2% 29,6% 24,4% 35,8% 6,2% 49,2% 50,8% 0,1% 1,1%
Vasastan-Söderport 1352 23,7% 24,8% 21,4% 30,0% 7,8% 45,3% 54,7% 0,2% 1,3%
Vilbergen Norra 1354 15,7% 21,7% 17,3% 45,3% 6,1% 44,6% 55,4% 0,2% 0,9%
Vilbergen Södra 1355 11,7% 19,5% 21,2% 47,6% 3,7% 46,1% 53,9% 0,3% 0,4%
Vilbergen Västra 1264 15,7% 23,9% 21,7% 38,7% 6,4% 47,5% 52,5% 0,2% 1,0%
Vånga 1263 15,6% 32,5% 26,7% 25,2% 7,6% 53,1% 46,9% 0,3% 1,0%
Östra Husby 1530 14,6% 30,8% 22,9% 31,6% 7,6% 48,0% 52,0% 0,6% 0,8%
Norrköpings södra valkrets 50908 17,7% 32,1% 23,6% 26,6% 8,2% 48,9% 51,1% 0,4% 1,5%

http://www.val.se