Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Motala västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsvik 1665 15,6% 33,5% 26,7% 24,3% 8,9% 50,7% 49,3% 0,3% 1,1%
Bråstorp-Bromma 1419 13,7% 30,2% 26,2% 29,8% 7,8% 48,1% 51,9% 0,4% 0,7%
Centrum 1422 19,3% 22,3% 18,4% 39,9% 8,4% 46,0% 54,0% 0,2% 1,4%
Ekön 1546 19,9% 31,5% 20,8% 27,9% 6,8% 46,1% 53,9% 0,3% 1,5%
Gamla Stan-Tegelviken 1701 9,6% 16,7% 20,2% 53,6% 4,5% 43,6% 56,4% 0,4% 3,6%
Godegård 542 13,7% 26,0% 31,0% 29,3% 5,5% 53,0% 47,0% 0,7% 0,7%
Marieberg-Råssnäs 1698 14,8% 28,8% 24,0% 32,3% 6,4% 47,9% 52,1% 0,3% 0,9%
Mossen 1738 29,7% 28,9% 21,3% 20,0% 10,5% 50,6% 49,4% 0,1% 1,3%
Nykyrka 1220 11,6% 23,7% 30,2% 34,4% 5,7% 52,5% 47,5% 0,2% 0,8%
Väster 1675 22,1% 30,7% 24,8% 22,3% 10,7% 48,2% 51,8% 0,6% 1,3%
Zederslund 1424 25,7% 28,9% 20,6% 24,9% 10,5% 49,2% 50,8% 0,1% 0,6%
Motala västra valkrets 16050 18,2% 27,5% 23,5% 30,8% 8,0% 48,3% 51,7% 0,3% 1,3%

http://www.val.se