Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd 900 18,8% 29,4% 28,9% 22,9% 8,7% 52,9% 47,1% 0,4% 0,2%
Attarp-Nyarp 1918 10,8% 38,6% 21,9% 28,7% 7,2% 49,4% 50,6% 0,4% 1,4%
Attarp-Sjöåkra 1792 15,6% 28,1% 18,6% 37,7% 6,3% 47,1% 52,9% 0,4% 1,5%
Backamo-Järstorp 1900 15,3% 44,2% 22,1% 18,5% 8,4% 52,3% 47,7% 0,3% 1,6%
Bottnaryd 888 13,5% 30,2% 23,3% 33,0% 5,9% 50,5% 49,5% 1,0% 1,1%
Bymarken 1527 17,1% 34,8% 23,2% 24,8% 10,2% 48,5% 51,5% 0,7% 2,3%
Bäckalyckan 1486 23,1% 20,5% 23,5% 33,0% 10,2% 43,3% 56,7% 0,3% 1,9%
Centrum V 1780 34,1% 23,7% 17,2% 25,1% 11,5% 46,9% 53,1% 0,4% 6,1%
Dunkehalla 1357 22,7% 30,4% 23,1% 23,9% 10,3% 50,7% 49,3% 0,1% 1,5%
Friaredalen 1563 47,9% 31,0% 12,0% 9,1% 11,6% 47,9% 52,1% 0,1% 1,9%
Gräshagen-Torpa 1383 34,9% 29,9% 17,9% 17,3% 13,4% 47,7% 52,3% 0,4% 0,9%
Hisingstorp-Dalvik 1833 27,3% 33,6% 14,5% 24,6% 13,1% 46,1% 53,9% 0,4% 0,9%
Mariebo-Samset 1775 14,9% 44,7% 22,4% 18,0% 7,3% 49,7% 50,3% 0,2% 0,8%
Munksjö 1543 50,2% 25,4% 10,4% 13,9% 13,2% 49,3% 50,7% 0,3% 1,6%
Skänkeberg-Dalvik 1596 19,9% 30,1% 24,0% 25,9% 8,5% 46,9% 53,1% 0,4% 1,3%
Söder 1643 29,3% 21,5% 17,7% 31,6% 8,6% 47,7% 52,3% 0,5% 1,0%
Tokarp 1448 24,2% 31,9% 24,9% 19,0% 9,7% 48,6% 51,4% 0,2% 0,8%
Torpa V 1265 25,8% 27,2% 21,9% 25,1% 12,1% 49,0% 51,0% 0,3% 1,5%
Torpa Ö 1255 38,6% 28,9% 15,4% 17,1% 8,8% 47,3% 52,7% 0,2% 1,8%
Trånghalla 1480 12,6% 45,7% 26,0% 15,7% 7,6% 51,8% 48,2% 0,4% 1,5%
Västra Torget 1635 40,7% 16,1% 10,8% 32,4% 16,1% 42,6% 57,4% 0,4% 1,5%
Vätterslund m fl 1607 15,8% 30,5% 21,3% 32,4% 7,8% 48,8% 51,2% 0,2% 1,2%
Jönköpings kommun Valkrets Väst 33574 25,1% 31,0% 19,7% 24,1% 9,9% 48,3% 51,7% 0,4% 1,6%

http://www.val.se