Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 1157 14,0% 41,1% 25,2% 19,7% 6,5% 51,9% 48,1% 0,3% 1,0%
Barnarp C 1243 20,0% 33,3% 29,3% 17,5% 9,3% 50,8% 49,2% 0,1% 2,5%
Bondberget 1445 13,1% 33,4% 21,0% 32,6% 7,1% 47,1% 52,9% 0,3% 1,4%
Centrum Ö 1789 37,9% 27,0% 18,9% 16,2% 11,6% 50,7% 49,3% 0,2% 4,0%
Ekhagen N 1218 23,1% 31,0% 19,5% 26,5% 7,2% 49,5% 50,5% 0,1% 1,3%
Ekhagen S 1215 16,9% 27,7% 20,8% 34,7% 6,2% 46,2% 53,8% 0,3% 1,2%
Erik Dahlberg 1642 40,1% 28,3% 15,6% 16,0% 12,4% 46,0% 54,0% 0,2% 1,6%
Hovslätt N 1535 15,4% 32,6% 23,5% 28,5% 8,8% 47,8% 52,2% 0,2% 1,2%
Hovslätt S 1708 19,4% 35,5% 21,8% 23,3% 9,2% 50,5% 49,5% 0,4% 0,5%
Kålgården 1729 16,7% 23,1% 26,4% 33,7% 5,3% 47,3% 52,7% 0,3% 1,1%
Kättilstorp Haga m fl 1665 24,0% 31,5% 24,2% 20,4% 9,8% 50,5% 49,5% 0,4% 1,0%
Liljeholmen 1359 28,6% 30,9% 21,0% 19,5% 10,4% 43,1% 56,9% 0,4% 2,1%
Liljeholmsparken 1334 29,4% 26,5% 21,8% 22,3% 9,7% 46,1% 53,9% 0,1% 2,0%
Ljungarum 1737 16,2% 29,1% 29,8% 24,9% 8,0% 50,1% 49,9% 0,2% 2,4%
Månsarp 1072 15,6% 37,3% 19,2% 27,9% 8,6% 51,9% 48,1% 0,6% 1,0%
Norrahammar N 1679 18,8% 39,5% 18,7% 23,0% 7,7% 52,2% 47,8% 0,4% 1,5%
Norrahammar S 1614 20,6% 38,2% 20,9% 20,3% 9,6% 52,8% 47,2% 0,9% 1,1%
Råslätt 1861 22,0% 29,8% 19,8% 28,4% 9,2% 46,5% 53,5% 0,4% 3,8%
Råslätt-Lockebo 1727 30,7% 29,2% 21,0% 19,1% 14,3% 49,3% 50,7% 0,3% 3,2%
Taberg V 1190 16,0% 38,2% 22,2% 23,7% 8,2% 50,8% 49,2% 0,1% 1,6%
Taberg Ö 1237 18,3% 43,1% 16,2% 22,5% 9,5% 51,1% 48,9% 0,3% 1,1%
Tenhult-Ödestugu 1772 16,0% 41,8% 22,3% 19,9% 7,5% 50,3% 49,7% 0,1% 0,6%
Tenhult-Öggestorp 1857 18,5% 34,8% 23,1% 23,5% 8,0% 49,5% 50,5% 0,6% 0,9%
Jönköpings kommun Valkrets Syd 34785 21,7% 32,9% 21,9% 23,5% 9,0% 49,2% 50,8% 0,3% 1,7%

http://www.val.se