Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bråneryd-Tormenås 1406 23,3% 34,7% 24,0% 18,0% 10,4% 49,1% 50,9% 0,4% 1,2%
Egnahem-Fagerslätt 1639 15,0% 43,2% 21,8% 20,0% 8,7% 50,5% 49,5% 0,4% 1,2%
Gränna N 1486 15,9% 24,6% 25,4% 34,0% 8,5% 47,0% 53,0% 0,7% 1,3%
Gränna S 1713 14,1% 25,2% 27,7% 33,1% 7,6% 51,0% 49,0% 0,6% 1,8%
Hakarpsvägen nedre 1085 23,4% 34,1% 22,7% 19,8% 10,2% 49,1% 50,9% 0,1% 1,4%
Huskvarna C 1599 16,8% 20,6% 16,8% 45,8% 5,9% 43,5% 56,5% 0,4% 1,9%
Huskvarna S 1437 21,9% 37,2% 21,9% 19,1% 11,4% 49,5% 50,5% 0,3% 1,3%
Huskvarna Station 1238 21,2% 30,4% 19,7% 28,8% 6,9% 46,9% 53,1% 0,3% 1,2%
Kaxholmen 1129 13,6% 34,3% 23,4% 28,8% 8,0% 49,0% 51,0% 0,5% 1,2%
Lekeryd-Järsnäs 1744 15,5% 36,0% 24,1% 24,3% 7,3% 51,8% 48,2% 0,3% 0,5%
Norrängen-Brunstorp 1456 16,6% 30,3% 24,5% 28,6% 6,5% 48,6% 51,4% 0,3% 1,4%
Rosendala 1407 25,1% 27,9% 21,3% 25,8% 10,9% 47,6% 52,4% 0,5% 1,9%
Rosenlund N 1078 19,2% 29,5% 22,5% 28,8% 8,2% 46,3% 53,7% 0,4% 1,5%
Rosenlund S 1238 25,9% 29,1% 19,5% 25,4% 9,2% 48,4% 51,6% 0,4% 0,7%
Skärstad-Svarttorp 1814 14,5% 36,5% 23,2% 25,8% 7,4% 50,8% 49,2% 0,2% 0,7%
Stensholm m fl 1863 15,7% 39,0% 21,7% 23,6% 8,3% 50,3% 49,7% 0,1% 1,4%
Visingsö 610 12,6% 20,2% 28,5% 38,7% 5,7% 50,8% 49,2% 0,7% 2,8%
Vättersnäs 1222 18,7% 28,0% 25,0% 28,2% 7,7% 49,3% 50,7% 0,1% 1,1%
Ölmstad 1085 16,9% 34,1% 25,6% 23,4% 8,5% 50,8% 49,2% 0,3% 0,7%
Österängen V 1120 33,4% 33,4% 17,9% 15,4% 10,4% 57,0% 43,0% 0,4% 2,9%
Österängen Ö 1308 28,8% 28,5% 19,2% 23,5% 7,3% 52,4% 47,6% 0,2% 2,1%
Öxnehaga C 1561 25,0% 33,9% 21,2% 19,9% 11,6% 47,0% 53,0% 0,4% 2,6%
Öxnehaga N 1180 18,1% 28,3% 23,3% 30,3% 8,8% 49,7% 50,3% 0,6% 2,1%
Öxnehaga S 1077 15,8% 33,1% 23,8% 27,3% 9,7% 48,4% 51,6% 0,7% 2,5%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 32495 19,3% 31,8% 22,6% 26,4% 8,6% 49,3% 50,7% 0,4% 1,5%

http://www.val.se