Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nässjö tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1591 18,2% 15,5% 18,2% 48,1% 6,0% 45,2% 54,8% 0,1% 2,5%
Handskeryd västra 1256 20,2% 29,8% 25,3% 24,7% 10,5% 50,2% 49,8% 0,5% 1,0%
Handskeryd östra 1359 15,9% 29,9% 23,3% 30,9% 7,2% 49,9% 50,1% 0,3% 0,4%
Hultet 1721 16,7% 28,7% 26,7% 27,9% 8,1% 48,6% 51,4% 0,2% 0,5%
Norrboda 1538 25,6% 31,5% 22,5% 20,4% 11,3% 51,2% 48,8% 0,3% 1,2%
Nyhem-Ingsberg 1586 20,7% 28,4% 26,8% 24,1% 10,0% 48,8% 51,2% 0,1% 1,1%
Runneryd 1263 23,1% 29,4% 23,5% 24,0% 10,5% 47,9% 52,1% 0,6% 1,2%
Södergården 1402 19,3% 25,0% 25,7% 30,1% 7,3% 49,4% 50,6% 0,6% 0,6%
Åker 1540 17,2% 36,3% 22,2% 24,3% 7,5% 51,6% 48,4% 0,3% 0,8%
Nässjö tätort 13256 19,6% 28,2% 23,8% 28,5% 8,7% 49,2% 50,8% 0,3% 1,0%

http://www.val.se