Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nässjö landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1134 14,8% 30,0% 26,2% 29,0% 7,8% 49,9% 50,1% 0,3% 0,8%
Barkeryd 1141 20,3% 29,2% 21,5% 29,0% 9,0% 49,7% 50,3% 0,4% 1,0%
Bodafors 839 13,3% 28,1% 26,3% 32,2% 7,2% 51,5% 48,5% 1,1% 0,8%
Flisby 930 14,9% 31,4% 31,5% 22,2% 6,8% 51,2% 48,8% 0,9% 1,1%
Forserum 1197 18,2% 31,5% 23,6% 26,6% 10,2% 51,6% 48,4% 0,3% 0,6%
Grimstorp 979 14,0% 30,4% 27,8% 27,8% 6,0% 54,2% 45,8% 0,2% 1,1%
Malmbäck 1622 15,0% 30,1% 24,0% 30,8% 7,9% 51,7% 48,3% 0,2% 0,6%
Norra Sandsjö 1287 14,6% 27,7% 24,3% 33,4% 7,6% 49,3% 50,7% 1,2% 1,0%
Nässjö landsbygd 9129 15,7% 29,8% 25,3% 29,1% 7,9% 51,1% 48,9% 0,5% 0,8%

http://www.val.se