Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värnamo centralort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 1 1168 17,6% 37,2% 23,0% 22,2% 8,4% 51,3% 48,7% 0,3% 0,5%
Värnamo 2 1239 21,7% 33,8% 22,3% 22,2% 10,5% 48,7% 51,3% 0,6% 1,9%
Värnamo 3 1555 25,7% 29,6% 21,8% 22,9% 9,8% 49,9% 50,1% 0,5% 1,5%
Värnamo 4 1455 21,0% 25,6% 19,8% 33,7% 6,9% 48,5% 51,5% 0,2% 2,0%
Värnamo 5 1292 20,1% 32,2% 25,3% 22,4% 8,7% 49,1% 50,9% 0,3% 1,4%
Värnamo 6 1454 18,0% 27,4% 22,4% 32,2% 6,8% 47,2% 52,8% 0,1% 1,2%
Värnamo 7 1538 19,8% 28,9% 21,8% 29,5% 7,5% 46,7% 53,3% 0,5% 0,8%
Värnamo 8 1004 19,8% 34,0% 24,7% 21,5% 8,6% 49,7% 50,3% 0,7% 3,8%
Värnamo 9 1265 11,9% 33,8% 25,5% 28,9% 7,4% 50,0% 50,0% 0,2% 0,9%
Värnamo 10 1543 18,2% 34,4% 25,8% 21,6% 8,4% 49,5% 50,5% 0,6% 0,8%
Värnamo 11 1664 13,6% 37,4% 24,8% 24,2% 8,3% 47,4% 52,6% 0,2% 0,7%
Värnamo 12 933 15,0% 29,2% 24,3% 31,5% 5,7% 45,7% 54,3% 0,3% 1,5%
Värnamo centralort 16110 18,6% 31,9% 23,4% 26,1% 8,1% 48,6% 51,4% 0,4% 1,4%

http://www.val.se