Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värnamo övriga orter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 1 1141 18,1% 29,8% 26,6% 25,4% 8,0% 49,6% 50,4% 0,2% 1,2%
Bredaryd 2 702 14,7% 29,1% 31,9% 24,4% 8,3% 51,9% 48,1% 0,7% 0,7%
Forsheda-Torskinge 1491 16,3% 33,5% 25,3% 24,9% 7,7% 51,2% 48,8% 0,8% 1,3%
Fryele-Nydala 507 17,6% 22,9% 31,6% 28,0% 9,3% 50,9% 49,1% 1,0% 2,0%
Gällaryd 400 11,0% 31,8% 29,0% 28,2% 6,5% 50,8% 49,2% 1,0% 0,5%
Hånger-Dannäs 683 16,3% 27,5% 29,7% 26,5% 7,2% 52,6% 47,4% 1,6% 0,7%
Kärda 623 14,8% 29,4% 31,3% 24,6% 7,2% 50,1% 49,9% 1,1% 1,9%
Rydaholms N 653 13,8% 24,7% 29,1% 32,5% 6,6% 51,3% 48,7% 0,3% 0,8%
Rydaholms S 1410 17,0% 26,0% 25,7% 31,4% 8,6% 50,2% 49,8% 0,3% 1,2%
Tånnö 345 11,6% 29,0% 27,0% 32,5% 5,8% 52,2% 47,8% 0,9% 0,9%
Voxtorp 1365 14,5% 31,6% 26,5% 27,4% 6,6% 51,1% 48,9% 0,4% 0,4%
Värnamo övriga orter 9320 15,6% 29,1% 27,7% 27,5% 7,6% 50,9% 49,1% 0,7% 1,1%

http://www.val.se