Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Växjö Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergunda 1131 19,4% 34,7% 21,8% 24,1% 8,8% 50,8% 49,2% 0,1% 1,3%
Bäckaslöv 1441 25,1% 26,1% 21,9% 26,9% 8,3% 48,9% 51,1% 0,4% 2,0%
Centrum 1587 33,5% 25,3% 17,3% 23,9% 10,8% 51,0% 49,0% 0,4% 4,9%
Fagrabäck 1496 25,5% 25,0% 22,1% 27,5% 9,3% 47,3% 52,7% 0,5% 1,2%
Furuby 533 17,6% 34,7% 25,9% 21,8% 9,0% 50,1% 49,9% 0,4% 1,1%
Furutå 1708 18,9% 30,7% 20,4% 30,0% 7,6% 50,1% 49,9% 0,6% 1,6%
Gemla 1336 14,2% 36,7% 23,5% 25,6% 7,4% 50,1% 49,9% 0,7% 1,2%
Högstorp 1108 10,4% 36,6% 20,3% 32,7% 6,9% 49,1% 50,9% 0,8% 1,2%
Ingelstad 1716 14,9% 30,1% 26,7% 28,2% 7,3% 50,3% 49,7% 0,5% 1,0%
Kvarnhagen 1013 32,5% 32,1% 19,2% 16,3% 10,8% 50,6% 49,4% 0,3% 1,4%
Lasarettet 928 27,6% 24,2% 25,6% 22,5% 11,0% 46,2% 53,8% 0,6% 2,3%
Ljungfälle-Teleborg Östra 1491 22,1% 32,0% 24,6% 21,3% 9,5% 49,4% 50,6% 0,3% 1,3%
Norr 1179 13,7% 29,9% 27,8% 28,6% 7,3% 46,8% 53,2% 0,3% 0,9%
Norrelid 1753 25,0% 31,5% 18,7% 24,8% 7,9% 45,9% 54,1% 0,5% 1,4%
Nöbbele 540 14,6% 31,1% 28,3% 25,9% 7,8% 50,7% 49,3% 0,9% 0,2%
Stallvägen 934 94,3% 4,9% 0,5% 0,2% 34,3% 51,9% 48,1% 0,4% 1,6%
Söder 1121 17,4% 41,1% 24,7% 16,8% 7,4% 50,9% 49,1% 0,4% 1,3%
Teleborg Centrum 911 24,4% 30,3% 19,9% 25,5% 5,9% 44,7% 55,3% 0,7% 2,6%
Telestad 1399 16,9% 31,0% 24,2% 27,9% 9,8% 50,0% 50,0% 0,7% 2,1%
Torparängen 1258 18,8% 31,2% 24,2% 25,8% 7,9% 46,7% 53,3% 0,2% 1,4%
Tävelsås-Uråsa 1179 14,2% 34,1% 28,5% 23,2% 6,9% 53,6% 46,4% 0,3% 0,9%
Universitetet 1636 85,6% 7,2% 3,7% 3,5% 33,0% 49,8% 50,2% 0,4% 1,3%
Vederslöv 1179 14,4% 33,8% 26,5% 25,2% 6,6% 50,7% 49,3% 0,3% 1,1%
Väster 1664 25,7% 24,8% 18,0% 31,4% 7,7% 48,6% 51,4% 0,2% 1,7%
Västra Mark 1746 17,8% 31,5% 24,1% 26,6% 8,8% 49,8% 50,2% 0,3% 1,4%
Åryd 1140 15,0% 36,7% 27,2% 21,1% 7,5% 51,8% 48,2% 0,4% 0,5%
Öster 1498 25,8% 30,4% 17,0% 26,8% 8,3% 46,7% 53,3% 0,3% 1,2%
Växjö Södra 34625 25,6% 29,3% 21,3% 23,9% 10,1% 49,3% 50,7% 0,4% 1,5%

http://www.val.se