Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kalmar Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 1395 30,7% 21,7% 17,8% 29,7% 10,5% 45,0% 55,0% 0,3% 1,2%
Gamla stan 1342 25,3% 26,8% 22,6% 25,3% 9,9% 44,2% 55,8% 0,1% 1,8%
Hagby Vassmolösa S 1425 13,3% 29,3% 26,9% 30,5% 4,9% 52,6% 47,4% 0,8% 1,3%
Halltorp-Voxtorp 767 14,3% 31,9% 25,6% 28,2% 7,0% 48,9% 51,1% 0,9% 1,3%
Kalmarsundsparken-Stensö 1245 21,3% 27,4% 24,5% 26,8% 10,2% 48,4% 51,6% 0,2% 2,2%
Kvarnholmen 1548 29,0% 26,0% 22,3% 22,7% 8,4% 50,8% 49,2% 0,3% 3,6%
Ljungbyholm-Vassmolösa N 1656 14,4% 39,7% 19,8% 26,1% 6,6% 50,5% 49,5% 0,1% 1,3%
Malmen S 1050 44,9% 24,8% 16,0% 14,4% 17,9% 47,0% 53,0% 0,1% 1,9%
Malmen V 1547 47,1% 25,3% 16,3% 11,3% 18,4% 48,0% 52,0% 0,3% 1,8%
Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö 1726 31,3% 24,4% 20,0% 24,2% 9,5% 46,2% 53,8% 0,2% 1,6%
Påryd 783 15,8% 24,8% 25,4% 34,0% 9,1% 51,7% 48,3% 0,4% 0,8%
Rinkabyholm S-Hossmo 1354 13,1% 41,9% 23,6% 21,4% 6,7% 48,2% 51,8% 0,4% 1,3%
Sandås-Stensberg 1666 33,0% 26,8% 19,3% 20,9% 11,4% 46,7% 53,3% 0,1% 1,7%
Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna 1267 15,3% 38,2% 23,8% 22,7% 7,3% 49,3% 50,7% 0,3% 1,3%
Smedby V 904 23,1% 32,0% 27,8% 17,1% 11,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,3%
Smedby Ö 1261 19,1% 36,2% 23,9% 20,8% 10,1% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%
Tegelviken-Johannesborg 1328 25,1% 33,5% 22,4% 19,1% 10,9% 50,1% 49,9% 0,2% 1,3%
Trekanten 1629 15,5% 40,1% 22,8% 21,5% 6,9% 51,0% 49,0% 0,4% 0,8%
Tvärskog 879 16,0% 32,2% 27,8% 24,0% 7,3% 52,6% 47,4% 0,7% 0,8%
Ängö-Varvsholmen 1119 19,7% 23,3% 27,2% 29,8% 7,2% 49,2% 50,8% 0,2% 2,8%
Kalmar Södra 25891 24,0% 30,4% 22,3% 23,3% 9,6% 48,9% 51,1% 0,3% 1,6%

http://www.val.se