Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centralorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brevik 1227 12,1% 31,7% 22,5% 33,7% 6,0% 48,7% 51,3% 0,3% 0,6%
Centrum 1501 18,8% 20,7% 21,8% 38,8% 6,5% 46,7% 53,3% 0,1% 3,3%
Johannesdal 1567 19,2% 28,0% 24,7% 28,1% 8,8% 50,7% 49,3% 0,2% 1,3%
Karstorp 1370 18,5% 23,6% 23,0% 35,0% 8,8% 49,9% 50,1% 0,3% 0,7%
Ludvigsdal 1506 12,8% 30,9% 25,1% 31,1% 6,6% 48,1% 51,9% 0,1% 1,1%
Marieborg 1969 12,1% 27,6% 29,9% 30,5% 6,8% 47,7% 52,3% 0,6% 1,1%
Peru 1327 19,7% 24,8% 20,4% 35,0% 8,7% 48,2% 51,8% 0,5% 0,8%
Skogshaga 1074 18,2% 29,0% 22,7% 30,1% 7,9% 48,8% 51,2% 0,5% 0,6%
Stenhagen 872 14,7% 27,8% 22,7% 34,9% 7,0% 46,8% 53,2% 0,6% 0,7%
Södermalm 1130 20,6% 26,7% 24,5% 28,1% 7,8% 48,0% 52,0% 0,4% 1,0%
Västra Lund 1878 14,1% 35,5% 26,1% 24,3% 6,3% 48,9% 51,1% 0,3% 0,7%
Östermalm 1020 25,4% 25,2% 19,9% 29,5% 8,8% 48,8% 51,2%   0,9%
Centralorten 16441 16,8% 27,8% 24,1% 31,3% 7,4% 48,5% 51,5% 0,3% 1,1%

http://www.val.se