Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landsbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blackstad-Odensvi 1005 12,4% 27,0% 31,0% 29,6% 7,3% 52,7% 47,3% 0,8% 0,5%
Djurgården-Törnsfall 1769 13,8% 29,4% 28,3% 28,5% 6,8% 50,3% 49,7% 0,3% 1,2%
Gamleby 1 1531 15,2% 18,9% 26,2% 39,8% 7,6% 46,6% 53,4% 0,5% 1,5%
Gamleby 2-Lofta 1486 16,6% 24,5% 24,6% 34,4% 7,9% 50,7% 49,3% 0,5% 0,6%
Gladhammar 1095 14,2% 26,6% 27,1% 32,1% 6,4% 50,6% 49,4% 0,1% 1,1%
Hallingeberg S 1066 17,2% 22,0% 27,1% 33,7% 8,1% 49,8% 50,2% 0,8% 1,3%
Hjorted 1106 14,0% 22,1% 29,2% 34,7% 7,7% 50,5% 49,5% 1,2% 0,5%
Loftahammar 686 11,4% 18,4% 25,4% 44,9% 6,3% 51,9% 48,1% 0,4% 2,0%
Ukna-Västra Ed 1076 11,9% 20,7% 27,3% 40,1% 4,8% 52,7% 47,3% 0,3% 0,6%
Västrum 580 9,0% 20,2% 30,5% 40,3% 5,2% 51,4% 48,6% 0,5% 1,7%
Överum 1193 11,7% 25,5% 23,7% 39,1% 6,8% 52,6% 47,4% 0,6% 1,2%
Landsbygden 12593 13,8% 23,7% 27,1% 35,4% 6,9% 50,7% 49,3% 0,5% 1,1%

http://www.val.se