Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby A7/Östra Vi 1041 23,7% 31,5% 20,0% 24,8% 13,0% 47,5% 52,5% 0,3% 0,7%
Visby Bingeby 1370 21,1% 30,9% 21,0% 26,9% 7,9% 46,4% 53,6% 0,1% 0,9%
Visby Djuplunda/Södervärn 1432 16,8% 34,4% 25,6% 23,3% 9,4% 48,8% 51,2% 0,4% 0,8%
Visby Furulund 1253 22,7% 31,8% 20,6% 24,9% 7,7% 47,8% 52,2% 0,3% 1,7%
Visby Galgberget/Snäck 1172 11,9% 25,5% 28,7% 33,9% 6,6% 49,3% 50,7% 0,4% 0,5%
Visby Innerstaden 1477 20,4% 29,0% 26,1% 24,4% 8,6% 47,7% 52,3% 0,6% 2,2%
Visby Länna 1625 20,9% 28,5% 23,9% 26,6% 8,4% 46,3% 53,7% 0,2% 1,0%
Visby Norr 1168 18,2% 32,0% 24,2% 25,5% 6,0% 45,8% 54,2% 0,4% 0,8%
Visby Pilhagen/Gråbo 1190 12,5% 24,9% 24,3% 38,3% 6,3% 45,8% 54,2% 0,1% 1,1%
Visby Skarphäll/Östra Vi 1547 16,2% 28,3% 27,5% 27,9% 9,0% 47,8% 52,2% 0,2% 3,1%
Visby Söder 1030 24,0% 19,5% 18,5% 38,0% 10,7% 43,9% 56,1% 0,7% 1,0%
Visby Terra Nova 1214 18,4% 42,6% 26,9% 12,1% 9,0% 49,2% 50,8% 0,1% 1,5%
Visby Visborgsst/Halsjärnet 1351 20,2% 24,9% 23,0% 31,9% 8,5% 45,6% 54,4% 0,2% 1,3%
Visby Yttre Furulund 1125 25,3% 29,1% 24,1% 21,5% 8,2% 45,4% 54,6% 0,5% 0,7%
Visby Öster 1321 22,1% 24,5% 24,0% 29,4% 8,9% 47,0% 53,0% 0,4% 1,7%
Visby 19316 19,5% 29,2% 24,1% 27,2% 8,5% 47,0% 53,0% 0,3% 1,3%

http://www.val.se