Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlskrona Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jämjö N 1520 17,6% 30,3% 22,7% 29,3% 7,6% 51,2% 48,8% 0,1% 0,3%
Jämjö S 1226 14,3% 32,5% 22,3% 31,0% 6,9% 47,5% 52,5% 0,1% 0,7%
Kristianopel 1125 14,0% 28,0% 27,0% 31,0% 6,6% 51,9% 48,1% 0,3% 1,0%
Kronotorp m.fl. 1070 16,0% 33,6% 22,8% 27,7% 6,7% 47,4% 52,6% 0,3% 1,4%
Kättilsmåla 816 15,8% 31,0% 27,1% 26,1% 7,0% 53,4% 46,6% 0,2%  
Lyckeby V 1232 10,3% 25,8% 20,0% 43,9% 5,4% 44,2% 55,8% 0,1% 0,4%
Lyckeby Ö 1725 13,1% 36,8% 25,6% 24,5% 6,3% 51,4% 48,6%   1,3%
Ramdala 1665 12,7% 31,5% 25,2% 30,6% 5,2% 51,5% 48,5% 0,2% 1,0%
Spandelstorp m.fl. 1592 17,2% 35,4% 23,9% 23,5% 8,3% 49,1% 50,9% 0,1% 0,7%
Sturkö 1342 13,0% 25,5% 28,1% 33,5% 6,4% 51,0% 49,0% 0,1% 1,2%
Torhamn 1186 13,1% 22,4% 33,6% 30,9% 6,2% 53,7% 46,3% 0,2% 0,6%
Torskors-Hässlegården 1541 11,0% 46,6% 25,7% 16,7% 6,0% 51,0% 49,0% 0,5% 1,1%
Verkö m.fl. 1092 12,5% 44,5% 22,8% 20,2% 6,9% 51,5% 48,5% 0,1% 1,4%
Karlskrona Ö 17132 13,8% 32,9% 25,1% 28,2% 6,6% 50,4% 49,6% 0,2% 0,9%

http://www.val.se