Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlskrona V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fridlevstad 1178 16,6% 32,0% 24,3% 27,1% 7,5% 52,5% 47,5% 0,1% 0,8%
Hasslö 1283 10,5% 31,3% 22,1% 36,0% 5,4% 50,1% 49,9% 0,1% 0,8%
Kungsmarken 1077 30,5% 30,7% 17,9% 20,9% 18,1% 52,8% 47,2% 0,5% 3,7%
Marieberg m.fl. 1253 28,2% 28,0% 21,9% 21,9% 13,6% 50,7% 49,3% 0,3% 1,8%
Mariedal-Backabo 1331 11,2% 29,0% 22,8% 37,0% 5,1% 48,5% 51,5% 0,2% 4,5%
Nättraby S 1389 12,0% 45,9% 20,2% 22,0% 6,8% 50,3% 49,7% 0,4% 0,7%
Nättraby V 1123 17,6% 33,7% 23,9% 24,8% 8,3% 49,7% 50,3% 0,1% 0,4%
Nättraby Ö 1214 15,2% 43,3% 23,6% 18,0% 8,2% 50,3% 49,7% 0,2% 1,5%
Rödeby N 1567 12,7% 35,9% 19,7% 31,7% 6,4% 48,3% 51,7% 0,2% 1,0%
Rödeby S 1352 15,2% 38,5% 19,8% 26,6% 7,2% 49,9% 50,1% 0,1% 0,7%
Sillhövda 818 17,1% 23,5% 25,1% 34,4% 8,4% 51,1% 48,9% 1,2% 0,9%
Strömsberg 833 13,7% 33,0% 28,0% 25,3% 5,6% 52,9% 47,1% 0,2% 1,0%
Tving 1419 14,1% 27,6% 26,7% 31,6% 7,2% 54,3% 45,7% 0,8% 0,7%
Karlskrona V 15837 16,2% 33,7% 22,5% 27,6% 8,2% 50,8% 49,2% 0,3% 1,4%

http://www.val.se