Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlskrona C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 421 9,0% 20,4% 29,5% 41,1% 4,0% 49,6% 50,4% 0,7% 1,4%
Bergåsa m.fl. 1043 25,1% 31,7% 25,4% 17,7% 14,2% 50,6% 49,4% 0,2% 1,2%
Galgamarken 1115 41,3% 25,5% 16,8% 16,5% 17,0% 51,5% 48,5% 0,9% 1,4%
Hogland m.fl. 1111 32,4% 27,5% 16,8% 23,2% 11,0% 50,9% 49,1% 0,5% 1,5%
Hästö 1097 12,3% 33,3% 26,6% 27,8% 7,7% 48,8% 51,2% 0,1% 1,3%
Långö-Gräsvik 1265 30,1% 19,0% 24,7% 26,2% 16,9% 54,7% 45,3% 0,4% 1,5%
Möllebacken m.fl. 1409 32,4% 25,9% 17,7% 23,9% 9,6% 49,8% 50,2% 0,7% 1,6%
Pantarholmen 1472 21,5% 19,0% 18,2% 41,2% 8,3% 47,1% 52,9% 0,5% 1,5%
Rosenfeldt m.fl. 1528 27,4% 27,1% 19,5% 26,0% 8,8% 46,1% 53,9% 0,3% 1,8%
Saltö-Björkholmen 1554 16,4% 29,1% 28,3% 26,2% 6,8% 49,8% 50,2% 0,2% 1,3%
Trossö Ö 1215 29,9% 24,6% 20,5% 25,0% 8,6% 50,3% 49,7% 0,4% 1,7%
Västerudd 1479 27,8% 23,1% 17,2% 32,0% 9,6% 46,7% 53,3% 0,3% 1,4%
Wachtmeister m.fl. 1417 30,3% 27,5% 16,0% 26,2% 9,1% 46,9% 53,1% 0,4% 2,3%
Karlskrona C 16126 26,6% 25,8% 20,8% 26,9% 10,2% 49,3% 50,7% 0,4% 1,6%

http://www.val.se