Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vellinge Östra kommundelarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilstorp 1422 12,2% 36,5% 22,2% 29,0% 8,1% 49,6% 50,4% 0,4% 1,4%
Hököpinge-Gessie 1415 14,0% 43,1% 24,0% 18,9% 7,7% 50,2% 49,8% 1,1% 1,3%
Vellinge centrum 1546 20,7% 34,3% 20,0% 25,0% 8,8% 47,0% 53,0% 0,5% 2,3%
Vellinge södra 985 12,7% 39,8% 22,2% 25,3% 7,9% 48,7% 51,3% 1,0% 1,9%
Vellinge väster 1367 16,0% 29,8% 18,8% 35,4% 7,3% 47,0% 53,0% 1,2% 1,0%
Västra Ingelstad 1297 14,3% 38,0% 25,6% 22,1% 7,6% 50,3% 49,7% 0,9% 0,9%
Östra Grevie 670 13,7% 47,3% 22,8% 16,1% 6,9% 51,5% 48,5% 0,9% 1,2%
Vellinge Östra kommundelarna 8702 15,1% 37,6% 22,1% 25,2% 7,8% 49,0% 51,0% 0,9% 1,4%

http://www.val.se