Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malmö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1166 28,7% 40,4% 16,8% 14,1% 6,9% 50,2% 49,8% 1,3% 4,9%
Annestad N 718 34,8% 49,4% 10,3% 5,4% 7,5% 48,2% 51,8% 2,5% 2,8%
Annestad S 795 24,5% 52,7% 12,7% 10,1% 4,7% 50,3% 49,7% 3,9% 2,5%
Annetorp N 1359 15,5% 32,4% 23,5% 28,6% 6,3% 48,6% 51,4% 1,4% 9,7%
Annetorp S 1032 18,0% 26,0% 22,3% 33,7% 7,4% 44,1% 55,9% 0,7% 2,2%
Bellevuegården V 1621 16,4% 20,7% 18,6% 44,2% 5,1% 41,8% 58,2% 0,9% 1,9%
Bellevuegården Ö 1499 25,8% 32,9% 22,3% 19,0% 10,9% 46,9% 53,1% 0,7% 4,7%
Bellevue-Nya Bellevue 1652 16,1% 31,4% 32,3% 20,3% 10,5% 50,4% 49,6% 2,1% 5,2%
Borgmästaregården N 976 9,4% 15,6% 16,9% 58,1% 3,2% 43,4% 56,6% 0,9% 1,1%
Borgmästaregården S 1164 11,9% 22,1% 17,6% 48,4% 2,7% 43,3% 56,7% 0,7% 2,3%
Bunkeflostrand N 1253 13,2% 33,8% 26,2% 26,9% 8,3% 48,9% 51,1% 1,1% 2,1%
Bunkeflostrand-Fjärilsg 1077 11,5% 33,6% 23,6% 31,3% 7,2% 49,1% 50,9% 1,0% 2,2%
Bunkeflo-Strandhem 1085 12,5% 48,7% 20,7% 18,1% 5,8% 48,9% 51,1% 2,8% 1,7%
Bunkeflostrand-Ängslätt 1598 11,4% 48,1% 20,5% 20,0% 6,5% 47,9% 52,1% 1,9% 2,9%
Bunkeflo-Vintrie 625 11,0% 56,8% 18,2% 13,9% 6,6% 49,3% 50,7% 3,2% 1,6%
Dammfri O 1086 21,7% 39,2% 16,9% 22,2% 3,2% 44,1% 55,9% 1,7% 2,9%
Dammfri S 1010 24,2% 35,7% 20,3% 19,8% 6,2% 46,9% 53,1% 1,0% 3,0%
Dammfri V 1291 19,9% 30,8% 19,4% 29,9% 4,5% 40,1% 59,9% 0,4% 1,9%
Djupadal N 1246 12,9% 42,5% 26,4% 18,2% 8,2% 48,9% 51,1% 1,3% 2,4%
Djupadal S 1036 13,9% 33,1% 24,6% 28,4% 9,5% 46,9% 53,1% 0,4% 2,0%
Djupadal Ö-Rosenvång 1101 13,5% 37,6% 28,2% 20,6% 8,6% 49,0% 51,0% 1,3% 2,1%
Flensburg-Allm sjukhuset 1009 40,5% 34,9% 10,3% 14,3% 10,7% 46,9% 53,1% 0,7% 3,1%
Fridhem 1470 9,5% 24,1% 29,0% 37,3% 4,1% 48,3% 51,7% 1,4% 13,1%
Fågelbacken N 1199 28,6% 38,1% 13,8% 19,5% 6,2% 45,9% 54,1% 1,0% 4,3%
Fågelbacken S 1117 26,8% 39,6% 18,6% 15,0% 6,8% 44,1% 55,9% 1,0% 2,3%
Gamla Limhamn N 1381 17,1% 32,8% 25,3% 24,8% 6,7% 46,8% 53,2% 1,7% 2,9%
Gamla Limhamn O 1574 22,4% 31,4% 24,5% 21,7% 8,1% 47,8% 52,2% 1,2% 2,5%
Gamla Limhamn V 1446 16,7% 31,9% 30,0% 21,4% 7,2% 47,9% 52,1% 1,5% 2,3%
Gröndal 1577 13,0% 21,4% 16,5% 49,1% 5,4% 39,3% 60,7% 0,7% 1,3%
Holma N 926 16,2% 27,9% 21,5% 34,4% 5,9% 44,8% 55,2% 1,8% 4,6%
Holma S 1327 27,2% 37,3% 22,9% 12,6% 12,7% 48,6% 51,4% 1,5% 5,5%
Hyllieby 991 12,2% 24,5% 25,6% 37,6% 7,1% 49,6% 50,4% 0,6% 2,2%
Hästhagen 1435 19,0% 44,3% 19,2% 17,5% 4,0% 44,4% 55,6% 1,3% 3,8%
Kalkbrottet 520 8,7% 25,4% 23,1% 42,9% 2,5% 42,3% 57,7% 1,9% 1,0%
Klagshamn-Tygelsjö 1438 10,6% 59,6% 17,8% 12,0% 6,0% 48,7% 51,3% 2,2% 1,8%
Klagshamn-V Klagstorp 1094 11,7% 52,5% 21,8% 14,1% 7,4% 49,8% 50,2% 2,2% 1,6%
Kroksbäck N 1070 15,0% 27,5% 26,1% 31,4% 5,3% 48,5% 51,5% 1,4% 6,7%
Kroksbäck S-Hyllievång 1575 30,1% 35,4% 22,5% 12,1% 14,7% 49,3% 50,7% 1,1% 3,9%
Kroksbäck V 1042 10,7% 28,2% 26,0% 35,0% 6,5% 47,2% 52,8% 0,9% 3,3%
Kronborg 1014 24,9% 32,8% 19,3% 23,0% 6,1% 44,0% 56,0% 1,0% 2,4%
Kronborg-Teatern 1051 14,8% 33,2% 20,0% 32,0% 5,2% 44,0% 56,0% 0,9% 14,2%
Kronprinsen 1017 18,7% 23,5% 17,4% 40,4% 6,1% 43,1% 56,9% 0,3% 2,7%
Kulladal N 1053 20,2% 26,4% 24,1% 29,2% 6,0% 45,6% 54,4% 1,3% 4,3%
Kulladal NO 1179 15,6% 24,5% 19,7% 40,2% 5,3% 44,7% 55,3% 1,1% 1,2%
Kulladal SV 1498 15,1% 34,4% 27,4% 23,0% 9,8% 49,3% 50,7% 1,1% 4,4%
Limhamn-Norra Ön 898 10,8% 31,0% 27,1% 31,2% 5,1% 47,7% 52,3% 2,4% 2,3%
Limhamns Hamn 806 10,5% 33,5% 28,5% 27,4% 5,6% 46,7% 53,3% 3,7% 1,4%
Lindeborg NO 1300 18,1% 25,3% 24,5% 32,1% 5,7% 49,2% 50,8% 1,4% 2,5%
Lindeborg NV 1286 16,6% 28,7% 24,3% 30,4% 5,5% 47,0% 53,0% 0,8% 2,6%
Lindeborg SV 1053 19,2% 30,1% 24,4% 26,3% 7,7% 43,7% 56,3% 1,2% 1,9%
Lorensborg N 982 19,6% 25,3% 19,9% 35,3% 3,8% 45,9% 54,1% 0,8% 2,5%
Lorensborg SO 1340 19,0% 25,4% 22,7% 32,9% 5,0% 44,3% 55,7% 1,6% 1,9%
Lorensborg V 1109 28,0% 34,3% 20,3% 17,5% 8,9% 47,2% 52,8% 1,1% 3,7%
Lönngården 1124 37,1% 35,1% 16,8% 11,0% 7,7% 56,0% 44,0% 1,4% 4,6%
Mellanheden 1451 19,2% 28,9% 22,9% 28,9% 5,7% 42,7% 57,3% 0,8% 2,4%
Möllevången-Bangatan 1090 30,3% 32,8% 22,7% 14,3% 10,3% 45,1% 54,9% 0,5% 4,8%
Möllevången-Bergsgatan 1098 34,1% 44,4% 15,1% 6,4% 7,8% 47,6% 52,4% 1,7% 3,6%
Möllevången-Folkets Park 1190 33,3% 48,7% 11,4% 6,6% 6,3% 45,5% 54,5% 1,2% 5,3%
Möllevången-Södervärnsplan 1208 24,2% 35,6% 18,5% 21,8% 6,0% 47,7% 52,3% 0,5% 3,9%
Möllevången-V Nobelv 1439 36,1% 47,9% 11,2% 4,8% 5,5% 49,0% 51,0% 0,9% 4,4%
Möllevångstorget N 1091 33,2% 43,7% 14,7% 8,4% 8,7% 49,9% 50,1% 1,1% 3,9%
Möllevångstorget SO 1165 34,3% 49,4% 11,6% 4,7% 5,8% 47,6% 52,4% 0,7% 4,6%
N Sofielund-Nobeltorget 1524 31,2% 40,0% 17,9% 10,8% 4,7% 55,6% 44,4% 0,5% 15,7%
N Sofielund-Nobelv 1333 38,2% 45,9% 10,8% 5,1% 6,4% 46,5% 53,5% 0,8% 4,6%
N Sofielund-Sofielundsskolan 1332 25,5% 36,0% 19,6% 18,8% 7,1% 48,3% 51,7% 2,1% 3,7%
Ribersborg NO 1177 23,0% 42,3% 16,7% 18,0% 4,8% 44,7% 55,3% 0,6% 3,7%
Ribersborg SO 1144 26,4% 41,3% 17,4% 14,9% 6,3% 45,9% 54,1% 0,7% 3,6%
Ribersborg-Limhamnsvägen 1156 15,4% 30,6% 21,1% 32,9% 3,3% 45,1% 54,9% 1,1% 4,2%
Ribersborg-Nicoloviusg 1446 12,4% 28,1% 23,2% 36,2% 4,3% 44,9% 55,1% 1,2% 3,5%
Ribersborg-Regementsg 1277 19,5% 39,9% 20,0% 20,6% 3,4% 42,9% 57,1% 0,6% 3,7%
Ribersborgsskolan 1266 19,8% 42,4% 17,4% 20,4% 5,2% 44,4% 55,6% 0,6% 2,1%
Rosenvång 1179 14,5% 40,7% 27,4% 17,4% 9,3% 48,5% 51,5% 1,8% 3,4%
Rönneholm NO 1362 28,8% 40,1% 18,5% 12,6% 7,6% 45,2% 54,8% 0,9% 3,6%
Rönneholm NV 1267 26,9% 41,6% 16,5% 15,0% 5,4% 43,0% 57,0% 0,7% 3,6%
Rönneholm SO 1361 28,1% 37,8% 16,0% 18,0% 7,4% 45,8% 54,2% 0,8% 2,9%
Rönneholm-Mariedalsv 1075 29,6% 42,6% 14,7% 13,1% 6,1% 44,9% 55,1% 0,7% 3,6%
Rönneholmsparken 1251 20,1% 31,3% 16,9% 31,7% 3,8% 40,6% 59,4% 1,0% 2,5%
S Sofielund-Bryggeriet 1246 37,6% 35,2% 18,3% 9,0% 13,6% 46,8% 53,2% 1,6% 7,2%
S Sofielund-Seved 1231 34,0% 39,2% 15,9% 10,9% 7,1% 52,6% 47,4% 1,6% 5,0%
Sibbarp N 1348 16,5% 25,1% 21,3% 37,2% 5,8% 43,2% 56,8% 0,7% 1,8%
Sibbarp S 1153 12,7% 32,3% 27,2% 27,8% 8,2% 50,6% 49,4% 1,6% 4,5%
Sibbarp-Hammars Park 1090 11,8% 33,6% 26,7% 27,9% 4,9% 49,4% 50,6% 1,5% 2,1%
Solbacken 966 17,0% 28,6% 25,4% 29,1% 7,5% 46,0% 54,0% 1,1% 2,4%
Södertorp 1194 9,7% 15,1% 20,4% 54,8% 2,7% 44,7% 55,3% 0,6% 1,8%
Södervärn 1308 39,0% 37,5% 15,1% 8,4% 5,7% 49,8% 50,2% 1,7% 4,9%
Tygelsjöby 1376 10,7% 42,0% 21,6% 25,7% 7,1% 48,9% 51,1% 0,9% 1,7%
V Sorgenfri-N Folkets Park 1397 25,3% 58,9% 10,5% 5,3% 4,3% 47,6% 52,4% 1,1% 3,9%
V Sorgenfri-Nobelv 1344 38,2% 44,9% 10,3% 6,5% 5,1% 48,5% 51,5% 0,8% 3,9%
Västervång-Fridhem 998 11,5% 31,9% 27,2% 29,5% 7,5% 46,6% 53,4% 1,5% 4,2%
Ö Sorgenfri-Brantevik 1036 24,5% 33,3% 22,4% 19,8% 4,1% 46,5% 53,5% 0,9% 2,7%
Ö Sorgenfri-N Amiralsg 1511 30,1% 41,7% 12,9% 15,3% 4,1% 48,1% 51,9% 1,2% 3,7%
Ö Sorgenfri-N Spånehusv 1246 26,6% 33,9% 18,5% 21,0% 7,8% 47,5% 52,5% 1,0% 3,6%
Ö Sorgenfri-Nobelv 1243 32,7% 38,2% 14,8% 14,3% 7,0% 48,1% 51,9% 0,6% 4,7%
Malmö Västra 111860 21,4% 35,6% 20,2% 22,8% 6,6% 46,8% 53,2% 1,2% 3,7%

http://www.val.se