Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lunds Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Krafts rote 1579 52,5% 18,2% 12,4% 16,9% 19,5% 48,3% 51,7% 1,2% 5,6%
Centrum, Vårfru rote 1630 34,7% 23,4% 22,5% 19,4% 12,5% 49,1% 50,9% 0,9% 13,7%
Dalby, Centrum-Nyvång 1423 15,2% 33,1% 21,2% 30,4% 7,0% 47,3% 52,7% 0,8% 1,5%
Dalby, Norrevång 1586 13,9% 32,0% 23,2% 30,9% 7,0% 49,9% 50,1% 0,7% 2,1%
Dalby, Pinnmöllan-Rökepipan 1050 17,7% 38,4% 28,3% 15,6% 8,3% 47,0% 53,0% 1,7% 1,5%
Dalby, Stationen-Påskagänget 946 15,9% 46,0% 22,5% 15,6% 7,1% 51,6% 48,4% 0,7% 1,6%
Galjevången 1041 36,7% 18,8% 17,7% 26,8% 14,4% 50,4% 49,6% 0,5% 3,1%
Genarp, Ekesvång 1390 13,3% 36,2% 28,4% 22,1% 7,4% 50,4% 49,6% 1,4% 1,7%
Genarp, Slätterna 1486 13,8% 35,5% 24,2% 26,5% 8,3% 49,3% 50,7% 1,0% 0,9%
Linero, Gårdarike 1194 19,8% 40,6% 22,6% 17,0% 8,1% 49,1% 50,9% 1,0% 2,5%
Linero, Tre högars park 1276 18,5% 27,4% 26,0% 28,1% 8,5% 49,7% 50,3% 1,2% 4,6%
Linero, Vikingaparken 1124 23,7% 33,3% 23,7% 19,4% 7,6% 51,7% 48,3% 0,9% 3,7%
Mårtens Fälad 1443 17,3% 36,0% 25,4% 21,3% 9,3% 50,2% 49,8% 1,2% 2,7%
Mårtenslund 716 25,6% 22,8% 21,6% 30,0% 9,6% 42,3% 57,7% 1,1% 3,4%
Nilstorp 1443 25,8% 27,9% 24,0% 22,4% 12,4% 48,5% 51,5% 1,2% 2,1%
Nöden 1267 36,3% 22,4% 20,3% 21,0% 13,3% 46,6% 53,4% 0,9% 4,2%
Olshög-Professorsstaden 1246 36,1% 21,0% 18,3% 24,6% 15,9% 50,9% 49,1% 1,5% 4,9%
Revingelyckan-Margretedal 1363 40,9% 27,1% 15,0% 16,9% 11,7% 50,1% 49,9% 0,5% 3,7%
Råbylund-Norränga 1119 25,6% 40,5% 20,3% 13,6% 9,1% 49,9% 50,1% 1,3% 1,9%
Sandby, Fågelsång-Assarhusa 1531 12,6% 35,5% 27,2% 24,6% 7,8% 50,8% 49,2% 1,4% 1,3%
Sandby, Kyrkovång 1530 14,4% 35,2% 20,6% 29,8% 7,5% 46,9% 53,1% 0,5% 1,8%
Sandby, Västervång-Hardeberga 1353 16,7% 36,2% 23,0% 24,1% 9,2% 49,7% 50,3% 0,2% 1,3%
Sandby, Östervång-Revinge 1542 14,1% 34,4% 23,6% 27,8% 8,0% 49,5% 50,5% 0,9% 1,0%
Stampelyckan-Planetstaden 978 44,6% 23,2% 18,1% 14,1% 16,8% 48,4% 51,6% 1,0% 4,0%
Torna Hällestad 648 16,2% 36,3% 30,2% 17,3% 10,5% 48,9% 51,1% 1,2% 1,9%
Tuna 1225 62,0% 13,1% 8,6% 16,4% 28,4% 55,1% 44,9% 1,4% 14,1%
Ulrikedal 1339 79,5% 11,2% 3,5% 5,8% 28,1% 55,2% 44,8% 1,3% 4,6%
Veberöd, Björkhaga-Trulsbo 1477 13,3% 35,9% 23,0% 27,9% 7,7% 49,2% 50,8% 0,7% 1,8%
Veberöd, Gamla byn 1430 15,2% 32,0% 23,2% 29,6% 7,6% 48,4% 51,6% 0,7% 1,5%
Veberöd, Idala 1283 17,0% 40,1% 24,6% 18,3% 8,5% 49,6% 50,4% 0,8% 1,9%
Vipelyckan 1049 9,2% 17,9% 18,9% 54,1% 3,9% 41,7% 58,3% 1,2% 1,4%
Östra Torn, Gåsatoften 1270 22,8% 28,5% 23,5% 25,2% 8,1% 47,3% 52,7% 1,0% 2,6%
Östra Torn, Orkesterparken 1041 26,7% 50,1% 14,2% 8,9% 11,1% 47,7% 52,3% 2,0% 3,2%
Östra Torn, Spexaren 1268 17,5% 44,9% 21,8% 15,8% 9,0% 46,5% 53,5% 1,8% 4,0%
Östra Torn, Vänortsparken 1111 30,6% 39,2% 19,6% 10,5% 11,0% 52,4% 47,6% 1,2% 2,3%
Lunds Östra 44397 25,5% 31,2% 21,2% 22,2% 10,9% 49,2% 50,8% 1,0% 3,3%

http://www.val.se