Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landskrona Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annelöv-Saxtorp 1495 13,6% 43,0% 23,3% 20,1% 5,3% 51,3% 48,7% 1,3% 1,5%
Asmundtorp 1798 15,0% 38,2% 22,9% 23,9% 7,6% 52,9% 47,1% 1,3% 1,4%
Centrum 1596 26,1% 31,5% 21,5% 20,9% 9,2% 47,6% 52,4% 0,9% 2,9%
Citadellstaden 1705 17,4% 26,0% 24,4% 32,2% 5,6% 48,3% 51,7% 1,5% 6,0%
Dammhagen 1429 26,5% 32,6% 22,7% 18,2% 11,3% 46,7% 53,3% 1,4% 2,1%
Fröjdenborg 1423 22,2% 24,3% 22,5% 31,0% 7,2% 49,0% 51,0% 0,9% 1,7%
Gustav Adolf 1484 24,7% 34,0% 27,0% 14,3% 11,1% 51,5% 48,5% 1,3% 2,4%
Häljarp 2017 14,4% 41,2% 20,6% 23,8% 7,9% 50,3% 49,7% 0,6% 1,1%
Norra Förstaden 1549 27,7% 32,5% 21,4% 18,4% 10,7% 48,0% 52,0% 1,4% 2,9%
S:t Olov 1626 22,5% 31,5% 25,2% 20,8% 8,3% 49,4% 50,6% 1,0% 2,4%
Landskrona Södra 16122 20,7% 33,7% 23,1% 22,5% 8,4% 49,6% 50,4% 1,1% 2,4%

http://www.val.se