Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landskrona Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Albano 1399 24,4% 28,7% 22,9% 24,0% 9,4% 47,4% 52,6% 1,0% 1,8%
Glumslöv 1858 11,8% 35,2% 23,6% 29,4% 6,5% 47,8% 52,2% 1,0% 2,5%
Helgebröten 1138 14,5% 23,3% 23,4% 38,8% 7,2% 46,8% 53,2% 0,7% 2,5%
Härslöv 1192 13,2% 34,8% 29,9% 22,1% 6,0% 51,4% 48,6% 0,8% 1,7%
Karlslund 1257 22,0% 33,3% 25,3% 19,3% 9,3% 47,3% 52,7% 0,8% 1,4%
Larvi 1362 21,5% 28,1% 25,8% 24,6% 8,4% 48,9% 51,1% 0,6% 1,7%
Norrestad 1272 24,1% 34,7% 19,7% 21,5% 11,0% 47,9% 52,1% 1,4% 3,5%
Sandvången 1056 24,6% 22,7% 24,6% 28,0% 7,3% 44,8% 55,2% 1,1% 0,8%
Svaneholm 1458 10,6% 24,8% 28,2% 36,4% 6,2% 49,4% 50,6% 0,8% 2,5%
Ven 318 7,2% 17,9% 30,8% 44,0% 2,5% 50,0% 50,0% 0,6% 2,2%
Västervång 1498 10,1% 22,4% 20,0% 47,5% 4,5% 45,4% 54,6% 0,7% 0,5%
Västra Fäladen 1559 11,2% 23,5% 25,0% 40,3% 5,5% 46,2% 53,8% 0,2% 1,2%
Landskrona Norra 15367 16,4% 28,2% 24,4% 30,9% 7,2% 47,6% 52,4% 0,8% 1,8%

http://www.val.se