Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Helsingborg Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Allerum 991 13,7% 42,8% 24,6% 18,9% 7,2% 52,1% 47,9% 0,8% 2,8%
Berga 1881 24,2% 29,9% 19,3% 26,6% 8,0% 49,5% 50,5% 0,9% 1,1%
Björka-Väla 1250 22,3% 37,2% 24,1% 16,4% 9,5% 49,4% 50,6% 1,4% 4,4%
Brohult 1152 17,6% 27,3% 25,2% 29,9% 7,8% 48,7% 51,3% 0,9% 2,3%
Centrum S 1361 26,4% 30,0% 24,0% 19,6% 8,4% 48,1% 51,9% 1,2% 3,6%
Centrum V 1190 14,8% 20,8% 26,1% 38,3% 4,9% 46,6% 53,4% 1,4% 3,8%
Centrum Ö 1462 19,3% 24,0% 23,4% 33,3% 5,7% 47,7% 52,3% 1,0% 5,1%
Dalhem S 1283 27,0% 37,9% 21,0% 14,2% 9,2% 49,7% 50,3% 0,6% 5,0%
Dalhem-Källstorp 1247 24,5% 31,1% 24,3% 20,0% 10,3% 48,3% 51,7% 0,9% 1,7%
Drottninghög V 899 26,8% 33,7% 21,2% 18,2% 11,2% 47,2% 52,8% 0,3% 4,3%
Drottninghög Ö 1052 28,7% 35,7% 20,5% 15,0% 14,3% 47,9% 52,1% 0,7% 5,0%
Fredriksdal V 1364 15,4% 22,3% 19,4% 43,0% 6,2% 46,3% 53,7% 0,1% 1,8%
Fredriksdal Ö 1036 24,1% 27,2% 21,9% 26,7% 11,7% 45,8% 54,2% 1,3% 2,7%
Hittarp-Domsten 1271 15,8% 24,4% 30,1% 29,7% 10,0% 48,6% 51,4% 2,0% 5,4%
Kattarp 1077 15,2% 38,1% 25,0% 21,7% 6,7% 52,1% 47,9% 1,0% 2,6%
Laröd V 1057 14,9% 29,8% 28,5% 26,8% 10,0% 49,0% 51,0% 0,9% 3,6%
Laröd Ö 1573 15,8% 46,2% 22,6% 15,4% 8,5% 47,2% 52,8% 1,5% 1,3%
Lundsbäck 970 26,7% 34,8% 18,6% 19,9% 10,8% 48,5% 51,5% 0,7% 4,9%
Mariastaden N 951 10,1% 60,5% 21,9% 7,6% 7,8% 48,8% 51,2% 1,1% 2,2%
Mariastaden S 1053 15,1% 46,9% 21,5% 16,5% 8,4% 47,0% 53,0% 0,9% 2,5%
Mariastaden Ö 969 15,4% 58,4% 15,4% 10,8% 5,2% 48,8% 51,2% 0,7% 0,9%
Mörarp V 944 15,4% 37,5% 26,2% 21,0% 7,5% 50,6% 49,4% 0,1% 1,3%
Mörarp Ö 1039 14,7% 43,2% 21,9% 20,1% 7,2% 48,8% 51,2% 1,2% 2,1%
Olympia 1725 26,1% 28,5% 24,0% 21,4% 10,6% 50,0% 50,0% 1,2% 11,8%
Påarp V 1229 15,7% 40,7% 21,1% 22,5% 7,8% 51,1% 48,9% 1,1% 2,4%
Påarp Ö 1422 15,0% 36,6% 24,0% 24,4% 7,5% 50,8% 49,2% 0,8% 0,7%
Pålsjö Ö 1528 14,3% 32,2% 24,9% 28,6% 8,1% 45,2% 54,8% 0,7% 2,2%
Pålsjöbaden 1655 11,5% 18,7% 26,5% 43,3% 6,2% 47,2% 52,8% 0,8% 3,3%
Ringstorp 1644 24,0% 24,9% 18,1% 33,0% 7,6% 44,3% 55,7% 0,5% 1,8%
Slottshöjden N 1414 33,0% 29,1% 15,6% 22,3% 7,7% 45,1% 54,9% 1,2% 2,4%
Slottshöjden S 1178 17,0% 21,7% 19,3% 42,0% 4,8% 41,3% 58,7% 0,7% 3,1%
St Jörgens plats 1706 18,4% 24,6% 25,7% 31,2% 6,4% 45,8% 54,2% 0,6% 3,7%
Stattena 1491 26,3% 29,7% 19,0% 25,0% 5,6% 46,1% 53,9% 0,5% 2,2%
Tågaborg M 1812 19,7% 28,8% 24,5% 27,0% 6,4% 47,0% 53,0% 0,4% 11,5%
Tågaborg N 1616 19,5% 30,6% 28,4% 21,5% 7,7% 47,6% 52,4% 0,9% 5,0%
Tågaborg S 1546 22,1% 30,1% 23,0% 24,8% 7,4% 44,9% 55,1% 0,8% 3,9%
Tågaborg Ö 1635 31,7% 33,3% 19,4% 15,7% 7,6% 48,7% 51,3% 0,6% 3,2%
Välinge 573 14,0% 36,8% 27,7% 21,5% 7,2% 51,5% 48,5% 0,3% 1,7%
Ödåkra V 1559 16,0% 34,9% 23,3% 25,8% 7,9% 48,7% 51,3% 0,3% 1,1%
Ödåkra Ö 1410 14,0% 39,7% 21,2% 25,0% 7,5% 49,7% 50,3% 0,4% 2,5%
Helsingborg Norra 52215 19,9% 32,6% 22,8% 24,7% 7,9% 47,9% 52,1% 0,8% 3,5%

http://www.val.se