Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eslöv Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Billinge 751 16,2% 28,6% 28,4% 26,8% 7,6% 51,8% 48,2% 0,4% 1,1%
Karlsro 1706 17,8% 28,2% 19,9% 34,1% 7,6% 48,9% 51,1% 0,4% 0,7%
Marieholm 1428 20,0% 33,7% 22,9% 23,4% 8,6% 50,6% 49,4% 1,1% 1,9%
Norrevång 1590 21,8% 29,9% 22,0% 26,3% 8,6% 46,5% 53,5% 0,5% 1,0%
Rönneberga 1490 23,2% 32,6% 23,8% 20,5% 7,0% 51,8% 48,2% 0,9% 1,4%
Solkullen 1670 15,7% 36,9% 24,4% 22,9% 8,3% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%
Stehag 1476 18,6% 41,7% 24,0% 15,8% 8,2% 51,5% 48,5% 0,7% 1,5%
Väster 1669 13,2% 32,8% 23,6% 30,4% 7,5% 49,1% 50,9% 0,5% 1,1%
Västra Strö 794 15,9% 33,8% 27,2% 23,2% 9,1% 51,4% 48,6% 0,5% 1,3%
Eslöv Norr 12574 18,2% 33,3% 23,5% 25,0% 8,0% 49,9% 50,1% 0,6% 1,3%

http://www.val.se