Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trelleborgs Första, Västra-Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alstad-Villie-Minnesberg 1100 14,2% 36,3% 27,2% 22,4% 6,9% 51,3% 48,7% 0,5% 2,3%
Anderslöv 1784 14,0% 35,5% 23,5% 27,1% 6,7% 48,1% 51,9% 0,8% 0,7%
Centrum-Söderslättsgymnasiet 2006 26,5% 21,2% 20,6% 31,7% 9,2% 46,7% 53,3% 0,4% 1,2%
Granlunda-Knäckekärr 1392 15,2% 30,7% 22,7% 31,4% 7,7% 49,7% 50,3% 0,6% 1,2%
Grönby-Önnarp 597 10,7% 40,4% 27,3% 21,6% 4,5% 52,4% 47,6% 0,5% 1,8%
Hallabacken-Prästahejdan 1039 14,8% 31,0% 21,1% 33,1% 6,8% 49,2% 50,8% 1,0% 1,6%
Högalid-Söderslättshallen 835 21,2% 26,9% 16,3% 35,6% 6,8% 49,1% 50,9% 1,3% 1,1%
Kattebäck 2018 16,9% 24,8% 20,5% 37,8% 7,5% 46,0% 54,0% 0,9% 0,8%
Liljeborg-Parken 1275 24,3% 27,3% 22,8% 25,6% 7,7% 47,6% 52,4% 0,5% 1,4%
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie 1723 11,8% 48,5% 22,3% 17,5% 5,5% 51,1% 48,9% 1,6% 1,1%
Stavstensvägen-Bäckaskolan 912 17,2% 34,9% 28,3% 19,6% 8,4% 50,8% 49,2% 0,4% 0,8%
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv 599 13,2% 43,4% 24,4% 19,0% 6,8% 51,6% 48,4% 1,0% 0,7%
Vannhög-Västervång 1777 17,6% 38,1% 23,2% 21,2% 9,1% 47,8% 52,2% 0,7% 0,8%
Trelleborgs Första, Västra-Norra 17057 17,3% 32,9% 22,7% 27,2% 7,4% 48,8% 51,2% 0,8% 1,1%

http://www.val.se