Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trelleborgs Andra, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Akka 817 14,1% 23,5% 22,2% 40,3% 5,8% 47,0% 53,0% 0,9% 1,2%
Barnängen-Rådmansgatan 982 22,3% 26,1% 19,9% 31,8% 7,5% 47,8% 52,2% 1,0% 0,9%
Beddingestrand-Källstorp-Jordberga 1665 10,5% 23,2% 32,1% 34,2% 5,6% 51,5% 48,5% 0,8% 2,3%
Dalköpinge-Gislövs by 1194 12,6% 38,7% 28,6% 20,1% 8,0% 49,5% 50,5% 0,8% 1,1%
Fagerängen-Östra stranden 1360 19,2% 28,8% 27,5% 24,6% 9,8% 49,7% 50,3% 0,6% 6,3%
Gislövs läge-Gislövs Strandmark 1301 9,7% 35,2% 26,3% 28,8% 5,5% 49,4% 50,6% 1,2% 3,2%
Gylle-Bösarp 465 15,7% 36,8% 25,4% 22,2% 8,0% 51,0% 49,0% 1,1% 1,5%
Johan Kocksgatan-Möllaregatan 1503 28,9% 30,9% 20,0% 20,1% 10,4% 50,5% 49,5% 1,1% 2,1%
Järnvägsgatan-Söderslättsgatan 1562 24,6% 29,4% 18,9% 27,1% 8,9% 46,7% 53,3% 1,1% 1,7%
Klagstorp-Äspö 685 15,0% 34,0% 25,4% 25,5% 6,7% 50,9% 49,1% 0,7% 3,9%
Pilevall-Kyrkoköpinge 989 18,3% 25,3% 31,2% 25,2% 8,0% 49,7% 50,3% 0,5% 1,8%
Simremarken-Böste-Södra Åby 715 14,0% 31,6% 30,3% 24,1% 7,4% 51,0% 49,0% 1,1% 1,8%
Smygehamn 1173 9,5% 29,4% 23,4% 37,7% 5,5% 47,8% 52,2% 0,9% 2,3%
Österlid-Sockenvägen 1214 21,1% 27,7% 25,4% 25,9% 10,0% 49,3% 50,7% 0,3% 1,8%
Trelleborgs Andra, Östra 15625 17,2% 29,6% 25,4% 27,8% 7,8% 49,4% 50,6% 0,9% 2,4%

http://www.val.se