Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristianstad Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1719 30,4% 26,8% 19,8% 23,0% 10,0% 46,6% 53,4% 0,5% 1,6%
Egna Hem-Parkstaden 1441 33,3% 32,0% 20,1% 14,6% 9,4% 48,7% 51,3% 0,5% 2,1%
Gamlegården 1 1227 23,4% 32,4% 22,2% 22,0% 10,4% 48,9% 51,1% 0,5% 3,2%
Gamlegården 2 1108 28,1% 37,8% 21,5% 12,6% 11,1% 49,5% 50,5% 0,5% 3,6%
Kulltorp-Sommarlust 1975 20,1% 28,8% 23,9% 27,2% 9,0% 47,2% 52,8% 0,3% 1,6%
Lyckans Höjd 1395 24,0% 23,0% 16,3% 36,6% 7,2% 42,8% 57,2% 0,5% 1,4%
Näsby norra 1161 19,1% 30,6% 23,7% 26,6% 8,1% 47,5% 52,5% 0,1% 1,6%
Näsby södra 1496 36,9% 26,4% 18,5% 18,2% 15,7% 46,7% 53,3% 0,3% 5,7%
Söder 1743 36,7% 24,2% 16,1% 23,0% 11,8% 45,3% 54,7% 0,2% 2,4%
Söder-Udden 1700 25,1% 22,6% 19,1% 33,2% 8,5% 43,1% 56,9% 0,2% 1,9%
Östermalm 1562 31,5% 22,8% 18,8% 26,9% 7,7% 44,4% 55,6% 0,2% 1,9%
Österäng 1912 25,4% 31,0% 20,3% 23,3% 9,9% 46,0% 54,0% 0,3% 2,8%
Östra Fäladen 1245 20,4% 25,3% 18,6% 35,7% 5,9% 42,4% 57,6% 0,3% 1,4%
Kristianstad Centrum 19684 27,4% 27,7% 19,9% 25,0% 9,6% 46,0% 54,0% 0,3% 2,4%

http://www.val.se