Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristianstad Norra-Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckaskog 1353 14,6% 27,5% 31,2% 26,7% 5,7% 51,0% 49,0% 0,4% 1,2%
Fjälkinge-Nymö 1720 16,8% 30,9% 24,3% 28,0% 7,2% 50,2% 49,8% 0,4% 0,9%
Färlöv 1734 15,7% 34,9% 23,6% 25,7% 8,0% 50,0% 50,0% 0,3% 1,6%
Gustav Adolf-Rinkaby 1588 15,4% 37,0% 23,3% 24,3% 7,4% 50,7% 49,3% 0,3% 0,9%
Hammar 2135 16,1% 36,3% 25,0% 22,6% 9,1% 49,1% 50,9% 0,7% 1,9%
Nosaby 1527 15,5% 31,8% 26,4% 26,3% 8,9% 51,3% 48,7% 0,3% 2,5%
Oppmanna-Vånga-Arkelstorp 1700 12,9% 29,1% 26,8% 31,2% 6,4% 49,4% 50,6% 0,5% 0,6%
Åhus centrum 1666 12,6% 23,7% 23,2% 40,5% 6,1% 43,8% 56,2% 0,2% 2,6%
Åhus Transval-Sånna 1063 14,0% 24,0% 23,0% 39,0% 6,7% 44,5% 55,5% 0,1% 1,3%
Åhus Täppet 2233 10,8% 32,0% 24,4% 32,8% 6,0% 50,8% 49,2% 0,3% 1,5%
Åhus Vattentornet-Ripa 1778 12,5% 34,7% 25,6% 27,2% 6,1% 50,4% 49,6% 0,4% 2,0%
Åhus Äspet-Yngsjö 2245 10,4% 24,0% 27,2% 38,4% 6,1% 50,9% 49,1% 0,5% 2,7%
Önnestad-Norra Strö 1689 18,8% 34,8% 24,2% 22,2% 9,4% 51,0% 49,0% 0,7% 1,1%
Österslöv-Fjälkestad 1141 15,3% 35,0% 26,4% 23,3% 7,1% 52,3% 47,7% 0,3% 0,9%
Kristianstad Norra-Östra 23572 14,2% 31,2% 25,3% 29,3% 7,2% 49,8% 50,2% 0,4% 1,6%

http://www.val.se