Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ängelholms Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ausås-Strövelstorp 1576 15,8% 35,8% 25,4% 23,0% 7,8% 50,0% 50,0% 0,4% 1,9%
Centrum N 1449 32,3% 25,1% 17,3% 25,3% 11,4% 46,4% 53,6% 0,2% 1,8%
Centrum S 1356 19,0% 22,7% 19,2% 39,1% 6,1% 44,5% 55,5% 0,6% 3,9%
Danielslund 1294 17,9% 25,7% 26,1% 30,2% 7,8% 47,7% 52,3% 0,4% 3,7%
Höja-Starby 1085 18,4% 34,9% 26,1% 20,6% 9,8% 51,6% 48,4% 0,3% 2,1%
Nya Torg 1227 30,8% 21,5% 14,7% 33,0% 10,6% 42,4% 57,6% 0,8% 1,6%
Skörpinge 1309 14,3% 42,2% 24,2% 19,3% 7,6% 47,7% 52,3% 0,3% 1,6%
Sockerbruket 1321 15,7% 15,1% 18,5% 50,7% 4,3% 43,1% 56,9% 0,8% 0,6%
Södra Utmarken 1902 15,0% 35,0% 21,9% 28,1% 8,1% 49,1% 50,9% 0,4% 1,5%
Willan 1527 24,0% 24,2% 20,4% 31,4% 7,4% 46,2% 53,8% 0,4% 1,0%
Ängavången 1930 20,2% 37,3% 21,2% 21,4% 10,1% 46,6% 53,4% 0,4% 1,0%
Ängelholms Södra 15976 20,2% 29,5% 21,4% 29,0% 8,3% 46,9% 53,1% 0,5% 1,8%

http://www.val.se